Exportné trhy

Lídrami svetového hospodárskeho rastu do roku 2019 budú podľa rezortu diplomacie rozvojové krajiny a novovznikajúce trhy Afriky a Ázie.

Ťažiskom slovenského exportu  aj ekonomickej diplomacie, v oblasti obchodu v roku 2016 zostane naďalej EÚ, kam smeruje 82,81 % exportu a odkiaľ pochádza 62,5 % importu SR.
Ďalšiu prioritnú oblasť v oblasti obchodu predstavujú teritóriá v blízkom susedstve EÚ, a to Balkán, Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ), krajiny východného susedstva a vybrané krajiny južného susedstva EÚ.

Lídrami svetového hospodárskeho rastu do roku 2019 budú podľa rezortu diplomacie rozvojové krajiny a novovznikajúce trhy Afriky a Ázie. Cieľom ekonomickej diplomacie bude využiť nové exportné príležitosti na týchto trhoch.
Ťažiskom v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce budú krajiny so silným vedecko-výskumným a inovačným potenciálom – USA, Turecko, Japonsko, Izrael, Južná Kórea, Švajčiarsko, členské krajiny EÚ, v tom najmä Nemecko, Holandsko, Škandinávia a tiež Čína, ktorá otvorila spoluprácu v tejto oblasti v rámci kooperačného formátu 16 krajín strednej a východnej Európy a Číny.

V oblasti investičnej spolupráce zostanú prioritou krajiny so silnou ponukou priamych zahraničných investícií – USA, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a ďalšie členské krajiny EÚ, Japonsko, Južná Kórea, Izrael, ropné krajiny Blízkeho a Stredného východu a perspektívne krajiny Golfského zálivu, Singapur, Hongkong a Čína.

Prioritou v oblasti vývozu slovenského kapitálu budú krajiny západného Balkánu, Turecko, Vietnam, perspektívne vybrané krajiny Afriky. Využívať sa bude vývoz technologických celkov (elektrárne, výrobné technológie) na vytváranie exportných príležitosti v týchto krajinách pre ďalšie malé a stredné podniky SR ako subdodávateľov alebo komplementárnych dodávateľov (výstavby infraštruktúry, obytných sídiel, služby).
Zdroj: MZVaEZ SR, 2016, Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov

Obchodná bilancia SR v roku 2015
V roku 2015 bolo saldo zahraničného obchodu aktívne v objeme 3 302,9 mil. Eur.
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (5 591,7 mil. Eur), Spojeným kráľovstvom (2 738,1 mil. Eur), Poľskom (2 447,9 mil. Eur), Rakúskom (2 243,1 mil. Eur), Francúzskom (1 743 mil. Eur), Českou republikou (1 431,7 mil. Eur), Španielskom (1 055,7 mil. Eur), Talianskom (967,8 mil. Eur), Holandskom (785,7 mil. Eur) a Spojenými štátmi (736,6 mil. Eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Čínou (4 410 mil. Eur), Kórejskou republikou (4 143,5 mil. Eur), Ruskou federáciou (2 025 mil. Eur), Japonskom (566,6 mil. Eur), Taiwanom (529,4 mil. Eur), Malajziou (454,3 mil. Eur), Indiou (214,8 mil. Eur) a Ukrajinou (156,6 mil. Eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 67 865,2 mil. Eur. V porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil celkový vývoz o 4,9 %.

Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 1 474,6 mil. Eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 582,6 mil. Eur, nových pneumatík z kaučuku o 360,7 mil. Eur, karosérií motorových vozidiel o 304 mil. Eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo ostatné bezdrôtové siete o 241,3 mil. Eur
Najviac klesol vývoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 433,8 mil. Eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele o 175,3 mil. Eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 166,8 mil. Eur, častí a súčastí vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie o 164,2 mil. Eur, tlačiarenských strojov používaných na tlačenie pomocou štočkov o 159 mil. Eur, vysielacích prístrojov pre rozhlasové alebo televízne vysielanie o 143,5 mil. Eur a prípravkov na ústnu alebo zubnú hygienu o 120,6 mil. Eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 7,9 %, Českej republiky o 2,3 %, Poľska o 6,3 %, Francúzska o 20,2 %, Spojeného kráľovstva o 13,2 %, Talianska o 2,8 %, Španielska o 34,2 %, Holandska o 1,7 %, Spojených štátov o 17,1 % a Rumunska o 8,2 %.  Znížil sa vývoz do Rakúska o 1,9 %, Maďarska o 3,8 % a  Ruskej federácie o 29,6 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 6,3 % (tvoril 85,2 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 6,7 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,3 %).
 
Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 64 562,3 mil. Eur pri medziročnom raste o 7,6 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 5,5 %, Českej republiky o 8,3 %, Číny o 10,9 %, Maďarska o 9,1 %, Poľska o 5,8 %,  Talianska o 4,6 %, Francúzska o 13,6 % a Rakúska o 4,1 %. Znížil sa dovoz z  Kórejskej republiky o 3,1 % a  Ruskej federácie o 29,1 %.
Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 12,9 % (tvoril 66,1 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 6,7 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 64 %).
Zdroj: ŠÚ SR, 2016,  Podrobné údaje zahraničného obchodu v roku 2015

Najväčší exportéri Slovenska (vývoz tovarov) v roku 2015

 • Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 • Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom
 • Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta
 •  PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
 • Slovnaft, a.s., Bratislava
 • Foxconn Slovakia, s.r.o., Nitra
 • Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 • Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
 • Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov
 • Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov
 • IKEA Components, s.r.o., Malacky
 • Mondi SCP, a.s., Ružomberok
 • Duslo, a.s., Šaľa
 • Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová


Podľa TOP 200 exportéri v roku 2015

 • Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 • Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom
 • Slovnaft, a.s., Bratislava
 • Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta
 • PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
 • Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
 • Foxconn Slovakia, s.r.o., Nitra
 
Zdroj: Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses