Exportné teritóriá

SARIO pravidelne pripravuje súhrnné a aktualizované ekonomické informácie z vybraných štátov sveta.
Základná analýza teritória obsahuje údaje o vývoji a perspektívach danej ekonomiky, podmienkach pre podnikanie, štatistikách zahraničného obchodu, exportných a investičných príležitostiach, legislatívnych normách zahraničného obchodu, rovnako tu nájdete užitočné internetové odkazy, registre a databázy.

Odporúčané zdroje informácií o zahraničných trhoch:

  • nástroj Európskej komisie, ktorý koncentruje všetky aktuálne dostupné  informácie o podmienkach vývozu a pre prístup na trhy Market Access DataBase a inštruktážne video v slovenskom jazyku
  • Jednotné kontaktné miesta -Portál ( na stránkach Európskej komisie , na ktorom získate všetky potrebné informácie a vybavíte formality online
  • podrobné ekonomické a politické informácie o zahraničných teritóriách na stránke MZV a EZ SR
  • užitočné kontakty v teritóriu  sú zastupiteľské úrady SR a honorárne konzuláty
  • aktuálne informácie o vzájomnej obchodnej výmene so zahraničnými teritóriami na stránke MH SR
  • užitočné informácie a linky na zahraničné  stránky nájdete v sekcii Prieskum trhu

Upozornenie: stránky v cudzom jazyku je možné preložiť prostredníctvom služby Google Translate aj do slovenčiny. 

Pre bližšie informácie o teritóriu podľa Vášho záujmu nás kontaktujte na trade@sario.sk.

Teritoriálne analýzy krajín aktualizované v roku 2015: 

 Taliansko                                 Česko                                           
 Ruská federácia                      Turecko                           
 Vietnam                                   Srbsko
 Kuba                                         Bielorusko 
 Brazília                                     Bosna a Herzegovina 
 Bulharsko                                Čierna Hora 
 Dánsko                                    Fínsko 
 India                                         Indonézia 
 Irak                                           Irán 
 Írsko                                         Island 
 Izrael                                       Japonsko 
 Jordánsko                               Kambodža
 Kanada                                   Kazachstan 
 Kuvajt                                     Lotyšsko 
 Macedónsko                          Maďarsko 
 Malta                                      Mexiko
 Moldavsko                             Mongolsko 
 Nemecko                               Nórsko 
 Pakistan                                 Peru 
 Poľsko                                    Rakúsko 
 Rumunsko                             Spojené arabské emiráty 
 Singapur                                Saudskoarabské kráľovstvo
 Srbsko                                    Španielsko 
 Švajčiarsko                            Švédsko 
 Taiwan                                   Turkménsko 
 Ukrajina                                 Spojené štáty americké 
 Uzbekistan                            Veľká Británia