Business Partner Search Profile

Agentúra SARIO pomáha slovenským aj zahraničným firmám získať tie najlepšie príležitosti spolupráce, join-venture, subkontraktingu, technologickej kooperácii, R&D, výmene know-how, obchodnej výmeny a podobne.
 
Vyplnením a zaslaním formulára na adresu trade@sario.sk  agentúra SARIO
začína riešiť Váš dopyt. Riešenie dopytov podnikateľských subjektov
z domáceho prostredia ako aj zo zahraničia  v spolupráci s MZV a EZ SR
(podnikateľské centrum) a s regionálnymi kanceláriami agentúry SARIO sú v zmysle zadávateľa dopytu vyhľadané spoločnosti na potenciálnu kooperačnú spoluprácu.

Len kompletným a pravdivým vyplnením formulára umožníte pracovníkom SARIO kvalitne spracovať Vašu požiadavku. Výsledok dopytu agentúra SARIO oznámi do 30 pracovných dní. Formulár nájdete v prílohe na stiahnutie.