Slovenská kooperačná burza

Slovenská kooperačná burza je najdôležitejším partnerským stretnutím
slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov, organizovaným agentúrou SARIO pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Od roku 2007 do roku 2013 sa podujatie konalo pod názvom
Slovenská kooperačná burza, v roku 2014 nieslo názov Exportné fórum 2014. Počínajúc rokom 2015 bude patriť do série podujatí SARIO BUSINESS LINK .

Toto podujatie svojou históriou, inovatívnym prístupom a významom pre slovenskú medzinárodnú kooperačnú scénu prerástlo na najväčšie medzinárodné fórum obchodných, exportných a investičných príležitostí tohto druhu na Slovensku.

Podujatie je aktívnym nástrojom pri sprostredkovaní odbytu produkcie, subkontraktačných  ponúk a formovaní spoločných podnikov. Je určené odbornej verejnosti s prioritami sektorovej orientácie na:

  • energetiku
  • strojársky priemysel
  • automobilový priemysel
  • eletrotechnický priemysel
  • chemický priemysel
  • drevársky priemysel
  • IT  

Podujatie každý rok prezentuje určitý región, prípadne krajiny sveta s vysokým potenciálom nadviazania bilaterálnych obchodných vzťahov pre slovenské spoločnosti a ekonomiku SR.
Sprievodnými podujatiami  sú prezentácie spoločností, podpisy memoránd, okrúhle stoly, panelové diskusie.

  1.SKB 2.SKB 3.SKB 4.SKB 5.SKB 6.SKB 7.SKB 8. SKB 9. SKB
Počet zúčastnených spoločností 113 240 249 120 147 86 263 205 205
Počet B2B rokovaní x x 298 408 526 227 671 583 707
Počet zúčastnených krajín 15 16 10 14 15 12 13 20 24

Bližšie informácie o aktuálne pripravovanom podujatí žiadajte  na matchmaking@sario.sk , viac info nájdete aj na tomto linku.