Informačný bulletin

Odbor zahraničného obchodu vydáva informačný bulletin,  v ktorom  odporúča podnikateľom najzaujímavejšie podujatia doma aj v zahraničí.

Bulletin je zameraný :

  • na podujatia  na podporu slovenských podnikateľských subjektov v ich exportných aktivitách,
  • na projekty SARIO, 
  • obsahuje aktuálne informácie o  veľtrhoch doma aj v zahraničí vrátane podmienok účasti, 
  • praktické informácie. 

Apríl 2014  TOP správa : MSKD 2014
August 2014  TOP správa : Exportné fórum 2014
Marec 2015 TOP správa : SARIO Business Link - Riešenia pre stavebníctvo 

Vaše podnety a pripomienky nám prosím, posielajte na adresu trade@sario.sk