Katalóg kooperačných príležitostí

Katalóg kooperačných príležitostí  je produkt agentúry SARIO, ktorého cieľom je prezentovať zahraničným subjektom ponuky a možnosti  slovenských malých a stredných firiem v oblasti výrobno-kooperačnej spolupráce, subcontractingu a joint-ventures.

Cieľové odvetvia
Prioritne zamerané na strojárstvo, energetiku, informačné technológie, elektrotechnický, drevársky, chemický a automobilový priemysel.

Distribúcia
Katalóg sa distribuuje pri aktivitách realizovaných na podporu prieniku slovenských spoločností na zahraničné teritóriá prostredníctvom agentúry SARIO, zastupiteľských úradov SR v zahraničí, obchodno-ekonomických radcov, obchodných komôr a partnerských agentúr.

Registrujte sa
Vaša firma sa stane súčasťou katalógu bezplatnou registráciou prostredníctvom vyplnenia on-line registračného formulára.

Aktuálne vydanie katalógu je publikované na web stránke a zároveň distribuované v tlačenej podobe. SARIO zabezpečuje na prioritné trhy aj odborný preklad katalógu.