Medzinárodný strojársky kooperačný deň

SARIO každoročne organizuje kooperačné podujatie Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering (MSKD).

MSKD je oficiálne sprievodné podujatie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu vo výstavnom areáli Agrokomplex v Nitre a je zamerané prioritne na podnikateľské subjekty, ktoré v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví ponúkajú/hľadajú:

  • technológie
  • nástroje
  • riešenia výrobkov, vývoja a výrobných procesov
  • obchodnú a kooperačnú činnosť
  • obchodné partnerstvo
  • exportné príležitosti 

V rámci podujatia SARIO organizuje panelové diskusie, prezentácie firiem, B2B rokovania, okrúhle stoly.

MSKD 2015
MSKD 2014 
MSKD 2014 report