Portál exportných a kooperačných možností

Predstavuje nástroj na systémové zabezpečenie operatívnej komunikácie, výmeny informácií s externým prostredím, informácie o ponukách a dopytoch slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu.

Portál Exportných a kooperačných možností

  • zabezpečuje jednoduchú a rýchlu registráciu spoločností, ktoré majú záujem o získanie kooperačného partnera
  • umožňuje registrovaným slovenským subjektom bezplatné zverejnenie ponuky tovaru, služieb alebo iných kooperačných aktivít
  • registráciou firemných profilov a zadávaním ponúk firiem sa vytvára databáza slovenských podnikateľských subjektov s uvedením ich výrobného portfólia
  • umožňuje registráciu zahraničným subjektom, ktorí majú možnosť vyhľadávať potenciálnych dodávateľov zo SR a rovnako priamo zadávať ich dopyty
  • napomáha zosúladeniu zahraničných dopytov s výrobnými možnosťami slovenských podnikateľských subjektov
  • užívateľ má po registrácií možnosť získať bližšie informácie o aktivitách SARIO v oblasti podpory obchodných a exportných aktivít

Používanie portálu
Pre využívanie bezplatných služieb portálu je potrebná registrácia.

Každý inzerát je platný po dobu 60 dní. Registrácia užívateľa je platná jeden rok. Tri dni pred expiráciou registrácie, alebo inzerátu je možné účinnosť obnoviť.