Združenie dodávateľov investičných celkov

Staňte sa členom Združenia dodávateľov investičných celkov (ZDIC)

Čo je ZDIC?
ZDIC je dobrovoľné združenie spoločností (členov), ktorého cieľom je prostredníctvom spoločných aktivít exportovať ich produkty a služby do zahraničia.Spojením viacerých spoločností sa dosiahne vyššia úspešnosť v prieniku a pôsobení na zahraničných trhoch. Pretože pri vývoze veľkých exportných projektov jedna spoločnosť zväčša nie je schopná pokryť veľkú exportnú zákazku. V nasledujúcich bodoch získate prehľad o prínosoch účasti v združení pre spoločnosti.
 
A. Zníženie rizika a nákladov spojených s vývozom na zahraničné trhy
Spoločnosti v združení začínajú vyvážať na nové cieľové trhy, pričom združenie spoločne zdieľa niektoré náklady (náklady na marketing, vyjednávania a podobne). Spoločnosť diverzifikuje svoje zahraničné odbytištia tak, že členovia združenia sa spoločne zamerajú na viacero cieľových zahraničných trhov. TIP: rozšírenie exportných trhov.
 
B. Zvýšenie zisku pre spoločnosti
Spojením členov v združení dochádza k zvýšeniu ziskovosti pre spoločnosti prostredníctvom úspor, rozvojom exportnej stratégie a dosahovaním stabilnej úrovne vývozu. V tejto súvislosti môžu členovia združenia zdieľať technológie, distribučné kanály, dodávateľov a pod. Členovia združenia nemusia budovať svoje vlastné exportné oddelenie. Združenie pre svoje členské spoločnosti vytvorí exportnú stratégiu, na základe ktorej členovia aktívne rozvíjajú export. TIP: zdieľanie technológií.
 
C. Zvýšenie know-how
V rámci združenia dochádza k zjednodušeniu tokov nápadov a informácií medzi jeho členmi. Členovia združenia aktívnou exportnou politikou zvyšujú pravdepodobnosť úspechu na zahraničných trhoch. TIP: brainstorming
v rámci združenia zvyšuje know-how spoločností.
 
D. Zvyšovanie efektivity jednotlivých spoločností
Spolupráca spoločností v rámci združenia umožňuje využívať úspory, ktoré v rámci znižovania nákladov spoločnosti v združení dosiahli. K týmto úsporám by sa spoločnosti samostatne nedopracovali. Úspory vznikajú nie len spojením finančných a ľudských zdrojov ale aj zdieľaním informácií a skúseností spoločností pri ich exportných aktivitách. TIP: zdieľanie skúseností, ktoré následne podporia export každej spoločnosti.REGISTRÁCIA
Ak máte záujem stať sa členom Združenie dodávateľov investičných
celkov, vyplňte prosím krátky registračný formulár.