Začíname s exportom

Ak ste rozhodnutí exportovať, je potrebné stanoviť si, aké zvýšenie objemu výroby bude potrebné a či ste schopní ho dosiahnuť. Odporúčame preveriť si, či vaša spoločnosť dokáže zvládnuť expanziu na nové trhy ako po finančnej tak aj po personálnej stránke.

Prípravná fáza slúži predovšetkým k definovaniu exportného zámeru, návrhu marketingových aktivít v zahraničí alebo interkultúrnej prípravy. Nemenej dôležitou súčasťou je získanie čo najkvalitnejších informácií o podmienkach vstupu na zahraničné trhy. Pôsobením na novom teritóriu môžete získať nové idei, know-how alebo možnosti na ďalšie rozširovanie.

Ste pripravení na export?

Náš  Dotazník vám pomôže rýchlo posúdiť ako ste pripravení podnikať na zahraničných trhoch. Zodpovedanie 10 otázok Vám bude bude trvať cca 10 minút. Buďte úprimní a realistickí vo Vašich odpovediach, odporúčania v dotazníku vám pomôžu, ale výsledok bude presný len ak poviete, ako to reálne robíte, nie ako by ste to mali robiť.

DOTAZNÍK