Úspešné projekty R&D

Slovensko má skúsenosti s viacerými úspešne ukončenými investičnými projektmi do výskumu a vývoja.

Prítomnosť zahraničných R&D centier je dôkazom vhodných podmienok pre realizáciu výskumu a vývoja na Slovensku, k čomu výrazne prispieva bohato zastúpená sieť lokálnych R&D inštitúcií a vysokých škôl. Dôležitým faktorom a lákadlom pre zahraničných investorov je prítomnosť univerzít technického a prírodovedného smeru.

Investície do R&D centier na Slovensku smerovali najmä priemyselných odvetví ako sú: automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechnický priemysel, informačno-komunikačné technológie, ale aj farmaceutický priemysel a energetika.

Úspešné projekty:

 • Siemens
 • Vonsch
 • Thermosolar
 • Ness
 • ON Semiconductor
 • Leoni
 • Semikron
 • Sauer Danfoss
 • Krauss Maffei
 • Johnson Controls
 • Continental
 • BSH
 • Elastogra