Výhody R&D v SR

Výhody R&D v SR

 • nižšie personálne náklady a ich efektívnosť využitia
 • konkurencieschopné R&D prostredie (vhodná kombinácia domácich a zahraničných R&D inštitúcií, pokračujúce budovanie slovenskej R&D siete)
 • zavedené sofistikované výrobné procesy v slovenskom priemysle
 • prítomnosť High-tech a Middle High-tech priemyslu
 • excelentná geografická poloha Slovenska – prepojenie západnej Európy s Ukrajinou a Ruskom
 • nižšie náklady na inovácie
 • rastúci záujem etablovaných investorov o budovanie R&D kapacít
 • dostupnosť vedcov a inžinierov
 • príležitosť pre budovanie lokálnych a regionálnych R&D centier a dizajnérskych centier so zameraním najmä na zlepšovanie a inovácie procesov a vývoja nových výrobkov a technológií
 • štátna podpora v oblasti výskumu, vývoja a budovania technologických centier
 • ochrana duševného vlastníctva plne zosúladená so smernicami EU a ďalšie medzinárodné dohody v danej oblasti
 • otvorenosť univerzít k spolupráci na výskumno-vývojových projektoch

Príležitosti pre investície do R&D

 • R&D v automobilovom priemysle a dodávateľskom sektore
 • R&D v elektrotechnike a elektronike
 • R&D v informačno-komunikačných technológiách a vo vývoji softvéru
 • R&D v energetike a obnoviteľných zdrojoch energie
 • R&D nových materiálov a ľahkých materiálov 
 • R&D v medicínskych technológiách a v oblasti zdravotnej starostlivosti