Regionálne analýzy

KošicePrešovBanská BystricaNitraŽilinaTrenčínTrnavaBratislava

Slovenská republika pozostáva z 8 samosprávnych krajov, ktorých správa je na ústrednej štátnej moci nezávislá, a zo 79 okresov. Počtom obyvateľov najväčšími regiónmi sú Košický a Prešovský samosprávny kraj, hustotou obyvateľstva vyniká Bratislavský samosprávny kraj (294 obyvateľov/km2).

Miera rozvinutosti regiónov v rámci SR, určovaná napríklad kvalitou cestnej infraštruktúry (najmä diaľnic a ciest pre motorové vozidlá), prílevom zahraničných investícií a s tým súvisiacou výškou miezd a mierou nezamestnanosti obyvateľstva, je stále značne rozdielna.

Vo všeobecnosti platí, že regióny na západe (Bratislavský, Trnavský samosprávny kraj) sú rozvinutejšie ako regióny stredného (Banskobystrický), či východného (Prešovský, Košický samosprávny kraj) Slovenska. Napríklad, najvyššiu nezamestnanosť a tomu zodpovedajúce najnižšie mzdy zaznamenáva Prešovský a Banskobystrický kraj, v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji je situácia presne opačná.

V súvislosti s rozvinutejšou infraštruktúrou (diaľnice, cesty pre motorové vozidlá), blízkosťou transeurópskych dopravných sietí a odbytísk tovarov, viacero zahraničných investorov uprednostnilo v rámci SR západ krajiny. V žilinskom, trnavskom a bratislavskom regióne  vznikli automobilové klastre okolo spoločností KIA (Žilina), PSA Peugeot (Trnava), či Volkswagen (Bratislava), kým v Trnavskom a Nitrianskom kraji sa utvoril elektrotechnický klaster okolo spoločnosti Samsung (Galanta, Voderady), Sony (Nitra), ktoré doplnila spoločnosť AU Optronics (Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj).


Interaktívna mapa diaľnic a rýchlostných ciest


Oceliarska výroba má tradíciu v Košickom samosprávnom kraji, kde pôsobí spoločnosť U.S. Steel Košice, chemická výroba na území Prešovského (Humenné) a Trenčianskeho (Púchov) samosprávneho kraja, kým drevospracujúci priemysel sa sústreďuje najmä v strednej časti krajiny (Banskobystrický samosprávny kraj).