Chemický priemysel

Slovenská chémia začiatkom 90-tych rokov vstúpila do transformačného procesu a prešla na podmienky trhového hospodárstva so značnou výrobnou a dobrou vlastnou výskumnou základňou a najmä s veľmi dobrou úrovňou ľudského potenciálu.

Mnohé staré výrobné závody nedokázali čeliť novovzniknutej konkurencii. Na druhej strane veľké spoločnosti ako Slovnaft, Matador, Duslo, Chemolak a bývalá Slovakofarma dokázali napredovať a umiestňovať sa na popredných miestach v rebríčku úspešnosti slovenských firiem. Pozitívom bolo tiež postupné etablovanie sa pomerne veľkého počtu nových, zväčša malých, avšak podmienkam trhu dobre prispôsobených dynamických firiem.

V súčasnosti chemický sektor na Slovensku produkuje široké spektrum rafinovaných ropných  a petrochemických produktov, organických a anorganických chemikálií, medziproduktov, poľnohospodárskych chemikálií, gumárenských a plastových výrobkov.

Agentúra SARIO sleduje  vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.