Elektrotechnický priemysel

Elektrotechnický priemysel od roku 2000 rástol najrýchlejšie spomedzi všetkých odvetví priemyselnej výroby a v slovenskom priemysle má svoje významné a nezastupiteľné miesto.

Len máloktoré odvetvie sa môže pochváliť takým stabilným rastom tržieb, zamestnanosti a pridanej hodnoty už od 90-tych rokov minulého storočia.
Výraznou mierou sa o to pričinili priame zahraničné investície. Mnohé vedúce spoločnosti z odvetvia sa na Slovensku rozhodli vybudovať svoje závody či servisné centrá pre európsky trh. Elektrotechnický priemysel sa spolu s výrobou automobilov stal druhým najsilnejším pilierom slovenského priemyslu, druhým najväčším zamestnávateľom a exportérom.

Prebiehajúce expanzie ako aj ohlásené nové investície vytvárajú predpoklady pre ďalší rýchly vývoj v tejto oblasti.