ICT

Slovensko ponúka zahraničným investorom v sektore informačných a komunikačných služieb množstvo komparatívnych výhod.
 
Sú nimi relatívne nízke mzdové náklady na talentovanú, kvalifikovanú a prispôsobivú pracovnú silu, vysoká úroveň ovládania cudzích jazykov (najmä angličtiny a nemčiny), priaznivé podnikateľské prostredie, rastúca produktivita práce a vysokokvalitné vzdelávacie inštitúcie v odvetví IKT.
 
Rovnako dôležité je aj prepojenie výskumu s praxou, ktoré je viditeľné v aktivitách IT Asociácie Slovenska (ITAS), IKT klastrov v Žiline a Košiciach ako aj Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEIT). IKT sektor má vďaka týmto faktorom silné postavenie v slovenskom hospodárstve, ktoré sa odzrkadľuje nielen v prítomnosti zahraničných spoločností (Dell, IBM, HP), ale aj vo vzniku inovatívnych domácich spoločností (ESET, Sygic a ďalšie).

IKT sektor predstavuje zároveň aj dôležitý zdroj potenciálneho rastu HDP krajiny. V roku 2012 prispel k rastu slovenskej ekonomiky hodnotou 3 mld. eur, čo tvorilo 4,5% celkového HDP. V roku 2012 zamestnával sektor viac ako 45 000 ľudí, z čoho asi 9 500 zamestnancov pracovalo v odvetví komunikačných technológií.