Letecký priemysel

Letecký priemysel má na Slovensku relatívne silnú tradíciu, ktorá pramení najmä z významu tohto sektora v rámci bývalého spoločného zväzku s Českou republikou.

Letecký a obranný priemysel SR mal pretrvávajúce ťažkosti s vytváraním silnej odberateľskej bázy a to od doby straty jeho najväčšieho zákazníka – bývalého Sovietskeho zväzu. Avšak A&D priemysel v SR napriek tomu priťahuje domáce a zahraničné investície a je v procese vytvárania dodávateľských vzťahov s veľkými nadnárodnými, poprednými A&D systémovými integrátormi ako aj Tier 1 a Tier 2 dodávateľmi.

Slovensko má relatívne veľký obranný priemysel, ale málo spoločností pôsobí v oblasti leteckého priemyslu. Obranný priemysel SR sa zameriava na návrh, vývoj a výrobu munície a delostreleckých systémov, obrnené bojové a dopravné vozidlá, krátko a dlho dosahové radary a navigačné systémy, ako aj odmínovacie zariadenia. Hoci niektoré slovenské spoločnosti zamerané na vojenskú techniku úspešne exportovali svoju vojenskú techniku na západoeurópske a severoamerické trhy, domáci a regionálni odberatelia začínajú zohrávať primárnu rolu v rámci slovenského A&D priemyslu.

Firmy pôsobiace v slovenskom leteckom sektore sa zameriavajú najmä na výrobu ľahkých a ultraľahkých lietadiel, ako aj komponentov pre motory lietadiel. Vojenská technika slovenských ozbrojených síl tiež prechádza permanentnou modernizáciou s cieľom zapojenia sa do misií NATO a EÚ.

Tento sektor na Slovensku postupne silnie a má všetky predpoklady stať sa významnou súčasťou priemyslu SR. Zároveň ponúka širokú škálu príležitostí pre etablovanie sa zahraničných investorov v SR.

Agentúra SARIO sleduje  vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.