Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku

SSC & BPO centrá v skratke

Majú dôležité miesto v hospodárstve
Prvé centrá zdielaných a podnikových služieb (ďalej SSC & BPOs) sa na Slovensku začali objavovať začiatkom nového milénia. Odvtedy sa viac ako 40 SSC & BPO centier stalo súčasťou rozvíjajúcej sa komunity. SSC & BPOs vytvárajú pracovné príležitosti pre viac ako 30 000 pracovníkov, čím významne ovplyvňujú ekonomiku SR. Centrá zamestnávajú mnohých mladých ľudí s celkovým ročným nárastom zamestnancov až do 10%.Získavajú kompetencie s vyššou pridanou hodnotou
Vďaka viac ako 15 ročným skúsenostiam a dynamickému rastu získavajú slovenské centrá čoraz sofistikovanejšie úlohy. Väčšina SSC & BPO centier postupne premieňa jednoduchšie a transakčné činnosti na funkcie s vyššou pridanou hodnotou (príkladom je vytváranie účtovných reportov pre materské alebo sesterské firmy, vývoj či správa softwarových riešení, marketingové aktivity alebo personalistika). Mnohé z centier majú ambíciu založiť aj tzv. centrá excelentnosti.  

Top dôvody, prečo si centrá vybrali Slovensko   

 • Bohatá a kvalifikovaná pracovná sila
  Slovensko patrí medzi štáty s najvyšším podielom stredoškolsky vzdelaných ľudí v EÚ.
 • Nízka miera fluktuácie
  Slovenské SSC & BPO centrá majú nižšie percento fluktuácie zamestnancov vo svojich organizáciách ako je priemer ostatných krajín strednej a východnej Európy. 
 • Jazykové zručnosti
  Takmer každý študent strednej školy sa učí 2 cudzie jazyky.
 • Strategická poloha v časovom pásme
  Slovenské SSC a BPOs vedia flexibilne v rámci jedného dňa obslúžiť obchodné jednotky alebo klientov zároveň na viacerých kontinentoch.
 • Koncepcia podpory center podnikových služieb na Slovensku
  V roku 2016 Vláda SR schválila akčný plán na proaktívnu podporu rozvoja a rozširovania strategických a podnikových centier na Slovensku.
 • Podpora SSC & BPO na Slovensku
  Etablované centrá zdielaných podnikových služieb majú možnosť pripojiť sa do asociácie centier zvanej Business Service Center Forum, ktorá združuje väčšinu spoločností sektora a zastáva ich záujmy.

KONTAKT
V prípade, že plánujete rozšíriť alebo založiť nové SSC alebo BPO centrum nás neváhajte kontaktovať.