Prehľad úspešných projektov SARIO

Odbor investičných projektov SARIO poskytuje potenciálnym
i etablovaným investorom široké portfólio služieb na mieru už takmer 
15 rokov. Od roku 2002 sme vykázali celkovo 468 úspešných projektov, ktorých realizácia viedla k vytvoreniu  desať tisícov pracovných miest po celom Slovensku a preinvestovaniu takmer desiatich miliárd eur.


Medzi hlavné trendy, ktoré SARIO počas svojho pôsobenia zaznamenalo patril najmä zvyšujúci sa záujem investorov o stredoslovenské a východoslovenské regióny, príchod investícií s vyššou pridanou hodnotou (R&D centrá, technologické a dizajnérske centrá) či vyšší počet investícií veľkého rozsahu s následným multiplikačným efektom na rozvoj subdodávateľskej siete.

Za mimoriadne úspešný možno hodnotiť najmä rok 2015, v ktorom Odbor investičných projektov zaznamenal takmer 100-percentný nárast objemu úspešne ukončených investičných projektov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (330 mil. eur v roku 2015 v porovnaní so 170 mil. eur v predchádzajúcom roku, bez investície Jaguar Land Rover).

UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002—2016 PODĽA REGIÓNU

KRAJ %
Bratislavský kraj 12%
Trnavský kraj 11%
Nitriansky kraj 17%
Trenčiansky kraj 14%
Žilinský kraj 12%
Banskobystrický kraj 10%
Prešovský kraj 8%
Košický kraj 15%

UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002—2016 PODĽA POČTU VYTVORENÝCH PRACOVNÝCH MIEST
 
KRAJ %
Bratislavský kraj 10%
Trnavský kraj 16%
Nitriansky kraj 16%
Trenčiansky kraj 16%
Žilinský kraj 11%
Banskobystrický kraj 10%
Prešovský kraj 5%
Košický kraj 16%

Činnosť SARIO je zameraná na podporu investičných projektov
s významnými sociálnymi a ekonomickými prínosmi. Integrálnou
súčasťou týchto aktivít je snaha o aktívnu podporu investícií mimo najvyspelejších a najvyhľadávanejších lokalít západného Slovenska
a ich stimulácia do menej vyspelých regiónov Slovenska.

UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002—2016 PODĽA KRAJINY
 
KRAJINA PÔVODU %
Nemecko 18%
Južná Kórea 11%
USA 7%
Rakúsko 6%
Dánsko 6%
Taliansko 5%
Francúzsko 5%
Belgicko 4%
Veľká Británia 4%
Slovensko 4%
Holandsko 3%
Španielsko 4%
Japonsko 3%
Švajčiarsko 3%
Švédsko 2%
Česká republika 1%
Fínsko 1%
Taiwan 1%
Brazília 1%
Kanada 1%
Nórsko 1%
Austrália 1%
Čína 1%
Írsko 1%
Ostatné krajiny 6%
 

Štatistika úspešne ukončených projektov z pohľadu krajiny pôvodu naznačuje, že dopyty s investičným potenciálom prichádzajú najmä z krajín ako Nemecko, Južná Kórea, USA, krajiny západnej Európy (Rakúsko, Dánsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Veľká Británia), ale aj z Japonska, Kanady či Brazílie.

UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002—2016 PODĽA SEKTORA
 

SEKTOR %
Automobilový priemysel vrátane subdodávateľov 29%
Elektrotechnický priemysel vrátane subdodávateľov 14%
Strojársky priemysel 10%
Chemický priemysel, spracovanie plastov a farmácia 10%
Kovospracujúci priemysel a povrchová úprava kovov 8%
Centrum služieb 5%
Drevospracujúci a papierenský priemysel 4%
Iné služby 4%
Informačné a komunikačné technológie 3%
Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 3%
Nábytkársky a sanitársky priemysel 2%
Stavebný priemysel 2%
Logistické a prepravné služby 2%
Výskum a vývoj 1%
Potravinársky priemysel 1%
Energetický priemysel 1%
Ťažobný priemysel 1%
Poľnohospodársky priemysel 0.4%
Sklársky priemysel 0.4%

Úspešne ukončené projekty SARIO zaznamenávajú nielen silný kvantitatívny, ale aj kvalitatívny nárast. Vysoko pozitívnym trendom,
ktorý je výsledkom činnosti agentúry je prílev investícií s vyššou pridanou hodnotou využívajúcich najnovšie technológie.

Zo sektorového hľadiska prevažujú investičné projekty z oblasti automobilového priemyslu vrátane výrobcov komponentov (TIER 2 a TIER 1 subdodávatelia), elektrotechnického, strojárskeho či chemického priemyslu. Značnú časť projektov predstavovali i centrá zdieľaných služieb.