Exportné trhy

Lídrami svetového hospodárskeho rastu do roku 2019 budú podľa rezortu diplomacie rozvojové krajiny a novovznikajúce trhy Afriky a Ázie.

Ťažiskom slovenského exportu  aj ekonomickej diplomacie, v oblasti obchodu v roku 2016 zostane naďalej EÚ, kam smeruje 82,81 % exportu a odkiaľ pochádza 62,5 % importu SR.
Ďalšiu prioritnú oblasť v oblasti obchodu predstavujú teritóriá v blízkom susedstve EÚ, a to Balkán, Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ), krajiny východného susedstva a vybrané krajiny južného susedstva EÚ.

Lídrami svetového hospodárskeho rastu do roku 2019 budú podľa rezortu diplomacie rozvojové krajiny a novovznikajúce trhy Afriky a Ázie. Cieľom ekonomickej diplomacie bude využiť nové exportné príležitosti na týchto trhoch.
Ťažiskom v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce budú krajiny so silným vedecko-výskumným a inovačným potenciálom – USA, Turecko, Japonsko, Izrael, Južná Kórea, Švajčiarsko, členské krajiny EÚ, v tom najmä Nemecko, Holandsko, Škandinávia a tiež Čína, ktorá otvorila spoluprácu v tejto oblasti v rámci kooperačného formátu 16 krajín strednej a východnej Európy a Číny.

V oblasti investičnej spolupráce zostanú prioritou krajiny so silnou ponukou priamych zahraničných investícií – USA, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a ďalšie členské krajiny EÚ, Japonsko, Južná Kórea, Izrael, ropné krajiny Blízkeho a Stredného východu a perspektívne krajiny Golfského zálivu, Singapur, Hongkong a Čína.

Prioritou v oblasti vývozu slovenského kapitálu budú krajiny západného Balkánu, Turecko, Vietnam, perspektívne vybrané krajiny Afriky. Využívať sa bude vývoz technologických celkov (elektrárne, výrobné technológie) na vytváranie exportných príležitosti v týchto krajinách pre ďalšie malé a stredné podniky SR ako subdodávateľov alebo komplementárnych dodávateľov (výstavby infraštruktúry, obytných sídiel, služby).
Zdroj: MZVaEZ SR, 2016, Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov

Obchodná bilancia SR v roku 2016

Saldo zahraničného obchodu v roku 2016 bolo aktívne v objeme 3 672,1 mil. Eur (o 352,9 mil. Eur vyššie ako za rovnaké obdobie roku 2015).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (4 204,8 mil. Eur), Spojeným kráľovstvom (2 940,5 mil. Eur), Francúzskom (2 262,1 mil. Eur), Rakúskom (2 057,2 mil. Eur), Poľskom (1 885,3 mil. Eur), Českou republikou (1 260,5 mil. Eur), Talianskom (1 236,4 mil. Eur), Španielskom (1 126,6 mil. Eur), Holandskom (1 062,7 mil. Eur) a Spojenými štátmi americkými (1 007,6 mil. Eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Čínou (4 426,8 mil. Eur), Kórejskou republikou (3 805,4 mil. Eur), Ruskou federáciou (1 281,7 mil. Eur), Taiwanom (508,3 mil. Eur), Japonskom (496,3 mil. Eur), Malajziou (366,8 mil. Eur), Indiou (212,5 mil. Eur) a Írskom (91,5 mil. Eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 70 073,9 mil. Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 sa zvýšil celkový vývoz o 3,5 %.

Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel o 1 503,3 mil. Eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 460,2 mil. Eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 366,2 mil. Eur, ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 269,1 mil. Eur a plochých valcovaných výrobkov z ostatnej legovanej ocele o 137,3 mil. Eur.

Najviac klesol vývoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 406,9 mil. Eur, karosérií motorových vozidiel o 370,9 mil. Eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 211,4 mil. Eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, plátovaných o 168,5 mil. Eur a otáčkomerov, počítačov výrobkov, taxametrov, meračov ubehnutej dráhy, krokomerov o 110,3 mil. Eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 1 %, Francúzska o 13,5 %, Spojeného kráľovstva o 13,1 %, Maďarska o 2,8 %, Talianska o 10,6 %, Španielska o 11,2 %, Holandska o 22,5 %, Spojených štátov amerických o 16,3 % a Rumunska o 6,1 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 1,2 %, Poľska o 5,2 %, Rakúska o 1,5 % a Ruskej federácie o 4,4 %. 
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 3,5 % (tvoril 85,2 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 3,9 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,6 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 66 401,8 mil. Eur, pri medziročnom náraste o 3,2 %.

Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 416,4 mil. Eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel o 374,8 mil. Eur, sedadiel, tiež premeniteľných na lôžka o 286,5 mil. Eur, zariadení a strojov elektrických, laserových alebo ultrazvukových o 213 mil. Eur a piestových vznetových motorov o 204,4 mil. Eur.

Najviac klesol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 541,7 mil. Eur, častí a súčastí vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie o 213,6 mil. Eur, železničných alebo električkových vozňov osobných a nákladných o 173,8 mil. Eur, ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 101,5 mil. Eur a monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 94,9 mil. Eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 10 %, Poľska o 4 %, Rakúska o 13 % a Spojeného kráľovstva o 17 %. Znížil sa dovoz z Českej republiky o 2,1 %, Číny o 0,9 %, Kórejskej republiky o 7,6 %, Maďarska o 3,2 %, Ruskej federácie o 23,2 %, Talianska o 1,7 % a Francúzska o 4,3 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2015 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 6 % (tvoril 67,3 % z celkového dovozu) a z krajín OECD sa zvýšil o 3,6 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 66,1 %).

Najväčší exportéri Slovenska (vývoz tovarov) v roku 2015

 • Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 • Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom
 • Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta
 •  PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
 • Slovnaft, a.s., Bratislava
 • Foxconn Slovakia, s.r.o., Nitra
 • Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 • Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
 • Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov
 • Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov
 • IKEA Components, s.r.o., Malacky
 • Mondi SCP, a.s., Ružomberok
 • Duslo, a.s., Šaľa
 • Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová


Podľa TOP 200 exportéri v roku 2015

 • Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 • Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom
 • Slovnaft, a.s., Bratislava
 • Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta
 • PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
 • Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
 • Foxconn Slovakia, s.r.o., Nitra
 
Zdroj: 
Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses
Štatistický úrad SR