Publikácie

SARIO vydáva publikácie v rôznych jazykových mutáciách za účelom prezentácie slovenského investičného a podnikateľského prostredia
na vybraných trhoch.

Profil agentúry


Why Slovakia


Podpora exportu


Automotive Sector in Slovakia


Pharmaceutical & Life Sciences Sector in Slovakia


Mechanical Engineering in Slovakia


Shared Service & Business Process Outsourcing Centers in Slovakia


Information & Communication Technology Sector in Slovakia


Food Processing Industry in Slovakia



VIDEO SPOT


Aktuálne neaktualizované a nepoužívané publikácie
Currently not updated and used publications

Invest in Slovakia


Trade with Slovakia


Life in Slovakia


Katalóg kooperačných aktivít



Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SARIO.
Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je možné iba po predchádzajúcom súhlase.