Realizácia slovenského národného stánku v rámci Medzinárodného veľtrhu Interlight v Moskve 2017