Slovensko-vietnamské business fórum

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovala 21. septembra 2017 Slovensko-vietnamské business fórum, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti oficiálnej návštevy podpredsedu vlády Vietnamskej socialistickej republiky pána Vuong Dinh Hue.
 
Obchodné fórum bolo ďalším z viacerých podujatí a návštev, ktoré sa uskutočnili v poslednej dobe medzi Slovenskou republikou a Vietnamom, čo svedčí o vysokej intenzite vzťahov medzi oboma krajinami. Podpredseda parlamentu pán Vuong Dinh Hue je taktiež bývalým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, preto má k Slovensku osobitý vzťah.
 
Fórum otvoril minister hospodárstva Peter Žiga, štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek a podpredseda vlády VSR Vuong Dinh Hue.
S prezentáciou obchodno-investičného prostredia Slovenska vystúpil GR SARIO Robert Šimončič. Všetci speakri zhodnotili, že vzťahy medzi Slovenskom a Vietnamom sú na vysokej úrovni, avšak štatistika vzájomnej obchodnej výmeny nevyužíva potenciál, ktorým obe krajiny disponujú. K rastu obchodnej výmeny by mohla pozitívne prispieť aj Dohoda o voľnom obchode medzi Vietnamom a EÚ, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v roku 2018.
 
Fóra sa zúčastnilo 8 vietnamských a 25 slovenských spoločností predovšetkým z oblasti energetiky, stavebníctva, strojárskeho priemyselu, bankovníctva. Niektoré slovenské spoločnosti mali možnosť rokovať aj priamo o svojich konkrétnych projektoch s podpredsedom vlády VSR.
 
SARIO plánuje koncom roka 2017 zorganizovať podnikateľskú misiu do Vietnamu, ktorá by nadväzovala na toto fórum a iné úspešné podujatia s Vietnamom. Informácie budeme priebežne aktualizovať na našej web stránke.