SARIO — Partner v regiónoch, Trebišov

Dňa 27.9.2017 sa v priestoroch Mestského úradu v Trebišove uskutočnil pracovný seminár, ktorý zorganizovalo novovytvorené Centrum podpory regionálneho rozvoja v okrese Trebišov, n.o., vytvorené v zmysle úloh vyplývajúcich z akčného plánu okresu Trebišov.

Centrum podpory  rieši všeobecne prospešné služby ako je plnenie úloh z akčného plánu rozvoja okresu Trebišov, regionálny rozvoj, podporu iniciatív na znižovanie nezamestnanosti, poskytovanie odbornej a konzultačnej pomoci s rozvojom sociálnych služieb, cestovného ruchu, vzniku regionálnych produktov, tréningových centier, teda všetko, čo súvisí s realizáciou akčného plánu v najmenej rozvinutom okrese.

Hlavnú časť seminára realizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s prezentáciou služieb SARIO a investičnej pomoci v priemyselnej výrobe, ktorú zúčastneným podnikateľom predniesla konzultantka investičných projektov agentúry SARIO p. Réka Ferencziová.
Podujatia sa zúčastnilo 19 zástupcov z 13-tich miestnych podnikateľských subjektov. Účastníci podujatia sa v diskusii zaujímali najmä o poradenstvo pri vypracovaní žiadosti a povinných príloh k investičnej pomoci, možnosti realizácie aktivít vyplývajúcich z Národného projektu agentúry SARIO a účasť na pripravovanej Slovenskej kooperačnej burze v Košiciach, ktorá sa uskutoční dňa 30.10.2017.

Po ukončení oficiálnej časti podujatia zástupcovia agentúry SARIO poskytli individuálne stretnutia pre zástupcov spoločností, ktoré prejavili záujem o služby SARIO a účasť na Slovenskej kooperačnej burze Košice 2017.