Podnikateľská misia do Ruskej federácie

Dátum: 
21 - 24 november 2017
Miesto: 
Ruská federácia, Vladimir/Moskva
Organizátor: 
SARIO (Národný projekt), ZÚ SR v Moskve
Kontakt: 

Martina Babejová, E: martina.babejova@sario.sk, T: +421 2 58 260 311, M: +421 910 828 267

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' a v spolupráci so ZÚ SR v Moskve, organizuje v dňoch 21. – 24. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Ruskej federácie.

 
CIEĽ

 • Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov
 •  Podnikateľská misia je určená pre malých a stredných podnikateľov mimo Bratislavského kraja.

 
PROGRAM           
 
21. 11. 2017

 • Odlet z Bratislavy

22. 11. 2017

 • Business fórum, Vladimir, Vladimirska oblasť
 • Slávnostná recepcia

23. 11. 2017

 • Účasť na Ruskom exportno-investičnom fóre, Moskva

24. 11. 2017

 • Odlet z Moskvy


Odvetvové a sektorové zameranie misie:

 • Elektronický priemysel
 • Výroby stavebných materiálov
 • Farmaceutický priemysel
 • Transport a logistika
 • Biotechnológie
 • Strojársky priemysel
 • Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 • Nanotechnológie
 • Cestovný ruch

 
Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť  podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti.
 
Podpora zo strany SARIO zahŕňa:

 • organizácia tailor-made B2B stret­nutí so zahraničnými spoločnosťa­mi
 • zabezpečenie konferenčných prie­storov spolu s technickým vybave­ním a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • atraktívny sprievodný program – návšteva exportno-investičného fóra
 • spoločná preprava
 • nepretržitá asistencia zamestnan­cov agentúry SARIO

 
Podpora nezahŕňa:

 • cestovné a pobytové náklady
 • stravu

 
Prosíme všetkých záujemcov o účasť na misii o vyplnenie online prihlášky,
so všetkými povinnými náležitosťami. O účasti na misii rozhoduje dátum a čas registrácie. Neúplné alebo nepravdivo vyplnené prihlášky nebudú akceptované.
 
Registrácia na podnikateľskú misiu je otvorená do 31. 10. 2017, do 15.00 hod.