SARIO na CEE Automotive Forum 2017 v Prahe

Počas dvoch dní 16. - 17. októbra 2017 sa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu aktívne zúčastnila renomovaného podujatia CEE Automotive Forum v Prahe, ktoré ponúklo agendu zameranú na výzvy a príležitosti, ktoré automobilový priemysel predstavuje. 

Zástupcovia agentúry SARIO v dvoch nezávislých paneloch prezentovali investičný potenciál Slovenska a zdôraznili na prípadových štúdiách dôvody, prečo je Slovensko ideálnou destináciou pre služby a priemyselnú výrobu s vysokou pridanou hodnotou.
 
V sekcii EUROPEAN TRENDS & CEE REGION - forecasts, policies and investments, v rámci ktorej rečnili účastníci z Českej republiky, Maďarska, Veľkej Británie, Slovinska, Rumunska, Litvy za Slovensko a agentúru SARIO vystúpil Robert Šimončič, generálny riaditeľ, s prezentáciou pod názvom Business Friendly Slovakia. Zameral sa na kľúčové elementy úspechu slovenského hospodárstva, dnes jednej z najrýchlejších rastúcich ekonomík v Európe a na to, že rast je z dlhodobého hľadiska možné stimulovať iba inováciami. A práve prilákanie projektov s vysokou pridanou hodnotou sú jedným z hlavných cieľov agentúry SARIO.

Nasledujúci deň konferencie ozvláštnil projekt z dielne agentúry SARIO - slovenská sekcia pod názvom Good Idea Slovakia – Innovations driving the Industry, v rámci ktorej diskutovali a prezentovali Patrick Hessel (C2i), Martina Kele (Matador Automotive) a Axel Mallener (Brose) a generálny riaditeľ agentúry SARIO Robert Šimončič. Z diskusie, ktorú viedol Christopher Plant (The Voice of Slovak Business) jednoznačne vyplynulo, že Slovensko už nie je možné nazývať výrobnou halou, ale krajinou, ktorá je dôveryhodnou destináciou pre zakladanie technologických centier a vývojových stredísk.
 
Slovensko nie je len treťou najpriemyselnejšou krajinou v Európskej únii (35% pridanej hodnoty HDP tvorí práve priemyselná výroba), v konkurencií členských krajín OECD zaznamenáva Slovensko posledných niekoľko rokov najvyšší rast pridanej hodnoty v sektore priemyselnej výroby a od roku 2008 si kumulatívne pripísalo 43% nárast. Tento fakt zarezonoval aj počas panelovej diskusie a potvrdil, že priemysel na Slovensku je poháňaný predovšetkým kvalitatívnym rastom pevne zakotveným v transfere technológií a zvýšenom tempe implementácie inovácií.

Viac ako 55 rečníkov a 250 delegátov z 14 krajín zahŕňajúc zástupcov OEM, dodávateľov pre automobilový priemysel a štátnych agentúr dokazuje, že podujatie pokrylo prevažnú väčšinu kľúčových tém. Prípadové štúdie a diskusie, ktoré vyústili do B2B rozhovorov a nadviazania nových obchodných kontaktov.