2. Medzivládna komisia s Vietnamom

2. Medzivládna komisia s Vietnamom
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zorganizovala 20. Júna 2017 v Austria Trend hoteli Slovensko-vietnamské obchodné fórum, ktoré bolo súčasťou 2.MVK s Vietnamom.
Fórum nadviazalo na predchádzajúce úspešné fóra a stretnutia podnikateľov z týchto dvoch krajín, ktoré sa pravidelne konajú pod záštitou SARIO na Slovensku aj vo Vietname.
 
Obchodného fóra sa zúčastnilo 22 slovenských a 10 vietnamských spoločností predovšetkým z oblasti IT, energetika, strojárstvo a potravinárstvo. Ide o oblasti hospodárstva s veľkým potenciálom pre vzájomnú spoluprácu. Fóra sa zúčastnila aj spoločnosť FTP, ktorá je významným vietnamským investorom na Slovensku. Obe strany na rokovaniach konštatovali, že tovarová štruktúra vzájomnej obchodnej výmeny je nedostatočná a neodráža reálne možnosti. Slovenská republika a Vietnamská socialistická republika vidia priestor na zmenu tohto stavu v spolupráci malého a stredného podnikania a v ďalších segmentoch. 
 
Medzivládna komisia bola v poradí druhou komisiou medzi Slovenskom a Vietnamom, pričom prvá sa konala v roku 2013 vo Vietname. Druhé zasadnutie Slovensko-vietnamskej spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu sa ukončilo slávnostným podpisom protokolu za účasti štátneho tajomníka MH SR Vojtecha Ferencza a námestníka ministra priemyslu a obchodu Vietnamskej socialistickej republiky Hoanga Quoc Vuonga.
Nasledujúca 3.MVK s Vietnamom by sa mala konať o 2 roky v Hanoji.