Chorvátsko–slovenské inovačné fórum 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, Veľvyslanectvom SR v Záhrebe
a Chorvátskou hospodárskou komorou zorganizovala misiu slovenských podnikateľov do Chorvátskej republiky, ktorá sa konala pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v Záhrebe a v Splite od 20. do 21. júna 2017.


Sprievodnými podujatiami podnikateľskej misie boli dve chorvátsko-slovenské obchodné fóra v Záhrebe a v Splite. Obchodné fóra boli zamerané na témy inovácie, inteligentné riešenia, digitalizáciu (e-Commerce, e-Mobility, e-Finance, Smart City) a finančné nástroje. Podnikateľskej časti misie sa zúčastnilo 19 slovenských spoločností. Prezidenta SR sprevádzala aj dvojčlenná akademická delegácia. Podnikatelia absolvovali bohatý program zložený z podnikateľských fór, okrúhlych stolov, prednášok, networkingových podujatí  a návštev.

Prvý deň podnikateľskej misie mala delegácia príležitosť absolvovať návštevu Inovačného centra Nikola Tesla a Fakulty elektrotechniky a výpočtovej techniky Univerzity v Záhrebe. Následne sa podnikateľská delegácia presunula na pôdu Chorvátskej hospodárskej komory na otvorenie fóra. Chorvátsko - slovenské inovačné fórum v Záhrebe otvorili príhovormi prezident Chorvátskej hospodárskej komory Lukaa Burilovic, prezidentka Chorvátskej republiky Kolinda Grabar – Kitarović ako aj prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Prezidentka Chorvátskej republiky na začiatku svojho príhovoru zvýraznila podobný historický vývoj oboch krajín ako aj úspech Slovenskej republiky v schopnostiach prilákať priame zahraničné investície. Rovnako zdôraznila, že úlohou oboch krajín by malo byť dosiahnutie vyššieho stupňa rozvoja na úrovni najrozvinutejších krajín EU. Hospodárska spolupráca ako aj výmena skúseností pomocou inovačného potenciálu sú ručiteľmi rozvoja a otvárania pracovných miest do budúcna v oboch krajinách.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska povedal, že chorvátske more je rovnako aj slovenským morom, z toho dôvodu, že okolo 400 000 slovenských občanov každoročne trávi svoje dovolenkové dni v Chorvátsku. Poďakoval za starostlivosť a že sa slovenskí občania v Chorvátsku cítia takmer ako doma. Podľa prezidenta Andreja Kisku sa jedni od druhých máme v mnohých veciach učiť a dopĺňať. Slovensko sa od Chorvátska má čo učiť najmä v oblasti cestovného ruchu, vzhľadom na to, že v Chorvátsku činí príjem z turistického ruchu 18 až 19 % HDP.

Na Slovensku, napriek veľkému potenciálu, je príjem z turistického ruchu
iba 2,5%. Po príhovoroch nasledoval prezentačný panel na témy: Národný inovačný systém (HGK), Poskytovanie podpory Chorvátskemu inovačnému ekosystému (HAMAG-BICRO), Podnikaniu priaznivé Slovensko – Inovácie a výskumno - vývojový potenciál (SARIO) a Smart city na Slovensku – aktuálny stav a vízia (MHSR). Po skončení plenárneho zasadnutia fóra pokračovali B2B rokovania slovenských a chorvátskych podnikateľov.
Za chorvátsku stranu sa fóra v Záhrebe zúčastnilo 45 podnikateľských subjektov.

Ďalší deň podnikateľskej misie pokračoval v Splite. V doobedňajších hodinách sa v priestoroch župnej hospodárskej komory uskutočnilo podnikateľské fórum pozostávajúce z prezentačného panelu ako aj B2B rokovaní s podnikateľmi Splitskej župy. Za chorvátsku stranu fóra v Splite sa zúčastnilo 18 podnikateľských subjektov. V rámci druhého dňa návštevy sa podnikateľská delegácia zúčastnila slávnostného otvorenia Honorárneho konzulátu v Splite prezidentom Andrejom Kiskom. Následne na záver podnikateľskej misie podnikateľská delegácia absolvovala prehliadku Fakulty elektrotechniky, strojárstva a stavby lodí.

Podnikateľské fóra v Záhrebe a v Splite umožnili nadviazanie nových obchodných stykov, ktoré sa môžu prejaviť vo zvýšenej cezhraničnej výmene tovarov a služieb medzi oboma krajinami.