Croatian-Slovak Green Economic Forum

16.10.2017, Záhreb - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Záhrebe, Chorvátskou hospodárskou komorou ako aj Ministerstvom hospodárstva SR zorganizovala Croatian-Slovak Green Economic Forum, ktoré sa konalo pri príležitosti 3. zasadnutia konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva, podnikania a remesiel Chorvátskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

S cieľom podporiť realizáciu konkrétnych projektov boli do rokovaní Komisie priamo zapojené aj vybrané slovenské spoločnosti pôsobiace na chorvátskom trhu. Paralelne s Komisiou prebiehalo aj chorvátsko-slovenské hospodárske fórum zelených technológií, na ktorom sa zúčastnilo 12 slovenských a 30 chorvátskych firiem.
Cieľom fóra bolo posilnenie hospodárskej spolupráce s Chorvátskom, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy, nadviazanie spolupráce a rokovania s partnerskými firmami v Chorvátsku.

Fórum otvorili príhovormi Želimir Kramarić, podpredseda Chorvátskej hospodárskej komory, Nataša Mikuš Žigman, štátna tajomníčka Ministerstva hospodárstva, podnikania a remesiel Chorvátskej republiky a Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR. Po príhovoroch nasledoval prezentačný a diskusný panel na témy e-mobility, energetiky a smart strategy.
Podnikateľské fórum umožnilo vďaka B2B rozhovorom nadviazanie nových obchodných stykov, ktoré sa môžu prejaviť vo zvýšenej cezhraničnej výmene tovarov a služieb medzi Chorvátskom a Slovenskom.