Fínska podnikateľská misia na Slovensku

V dňoch 25.—26.4.2017 navštívila Slovensko fínska podnikateľská misia vedená poslancami výboru pre budúcnosť Harrim Jaskarim a Sinuhe Wallinheimom.
 
Dňa 25. 4. 2017 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo úvodné stretnutie, ktoré svojím príhovorom otvoril štátny tajomník MZVaEZ SR, L. Parízek.

Následne T. Králik, veľvyslanec SR vo Fínsku a poslanci fínskeho výboru pre budúcnosť predstavili program podnikateľskej misie a stratégiu ďalšieho rozvoja spolupráce medzi Slovenskom a Fínskom v oblasti inovácií,
'čistých'  technológií, kreatívneho priemyslu, robotizácie a vzdelávania.
 
Predstaviteľka mesta Espoo, Kriistina Erkkilä, predstavila toto najinovatívnejšie fínske mesto, ktoré aktívne prepája moderné platformy
vo vzdelávaní, vede a výskume s verejným a súkromným sektorom.
 
Agentúra SARIO v spolupráci z MZVaEZ SR pri tejto príležitosti zorganizovala v kongresovej sále MZVaEZ SR B2B rokovania medzi slovenskými a fínskymi spoločnosťami. B2B rokovaní sa zúčastnilo 12 fínskych a 20 slovenských spoločností z oblasti IKT, robotiky, automotive, vzdelávania a zelených technológií. Celkovo sa uskutočnilo 85 B2B rokovaní. 
 
Podnikateľská misia z Fínska plynule nadväzovala na predchádzajúce aktivity smerujúce k rozvoju vzájomných vzťahov medzi Slovenskom
a Fínskom, ako napr. misia fínskych podnikateľov v oblasti vzdelávania
'Fun Learning', ktorá pod vedením Petra Vesterbacku navštívila Slovensko
v dňoch 13.14. februára 2017.