Firmy v dodávateľských reťazcoch

Okrúhly stôl -
Slovenské firmy v dodávateľských reťazcoch automobilových spoločností

 
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a agentúrou SARIO organizovalo okrúhly stôl v rámci iniciatívy „Knowlede Sharing Programu“ Kórejského rozvojového inštitútu (Ministerstvo stratégie a financií Kórejskej republiky). 
Cieľom bolo pomôcť slovenským firmám dostať sa do dodávateľských reťazcov , resp. vyššie v dodávateľskom reťazci kórejských spoločností etablovaných na Slovensku.
 
Podujatie ktoré sa konalo 28.11.2017 v Žiline, bolo zamerané na robotizáciu a automatizáciu výrobných procesov v oblasti automobilového priemyslu, za účasti významných spoločností ako CEIT, Robotec, Dekonta, Ditis, za účasti nákupného oddelenia KIA Motors Slovakia, Ministerstva hospodárstva SR a jeho príspevkových organizácií, ako aj kórejského zástupcu Knowledge Sharing Programu.