Inovatívne firmy ušetria, spýtajte sa nás ako

Od januára tohto roku je v platnosti novela zákona o dani z príjmov umožňujúca dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj, ktorá umožní každej firme investujúcej do vývoja výskumu znížiť si daňový základ o štvrtinu hodnoty svojej investície.
 
Ide o prvý plošný daňový stimul s cieľom motivovať firmy, aby investovali do vedy a výskumu. Slovensko by sa pri jeho využití malo transformovať z krajiny montážnych hál na krajinu, ktorá dokáže prilákať v prvom rade projekty, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, dokážu využiť ľudský potenciál Slovenska a ani v čase krízy neodchádzajú do nákladovo lacnejších krajín.
 
Prinášame prehľad najdôležitejších zmien.
 
Pre koho je schéma určená?
Všetky spoločnosti bez ohľadu na veľkosť, región alebo odvetvie sú oprávnenými žiadateľmi, stačí mať výskumno-vývojový projekt, ktorý sa bude uskutočňovať na Slovensku.
 
Koľko je možné ušetriť?
Intenzita je určená vo výške 25% z oprávnených nákladov pričom ďalších 25% je možné uplatniť na mzdové náklady na čerstvých absolventov  ako aj na medziročný nárast oprávnených nákladov.
 
Aké sú oprávnené náklady?
Oprávnenými sú náklady na zamestnancov, hmotný a nehmotný majetok a ďalšie operačné náklady spojené s projektom výskumu a vývoja.
 
Kedy je možné odpočet uplatniť?
Schéma je v platnosti od januára 2015 a preto ju bude možné uplatniť na náklady, ktoré vznikli v roku 2015 a následne v ďalších rokoch.
 
Ako je možné odpočet uplatniť?
V daňovom priznaní v roku 2016 pribudne riadok, kde bude možné vpísať náklady na výskum a vývoj, ktoré bude možné odpočítať od základu dane. V prípade, že spoločnosť nebude mať v danom období kladný daňový základ, je možné tento odpočet uplatniť až v štyroch nasledujúcich obdobiach.
 
Čo musíte urobiť?
Schéma je overenou metódou, ktorá je navrhnutá tak, aby firmy aj štát boli minimálne administratívne zaťažení. Spoločnosti vzniká iba povinnosť vedenia oddeleného účtovníctva výskumno-vývojového projektu ako aj archivovania projektovej dokumentácie.
 
Pozrite sa na obrázku, ako by mohol odpočet vyzerať.

Ak Vás táto téma zaujala, kontaktujte nás na invest@sario.sk a radi
Vám poskytneme konzultáciu k tejto téme.