Investičné semináre SARIO v Tokiu a Osake

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferencza, predstaviteľov agentúry SARIO, Veľvyslanectva SR v Tokiu a predstaviteľov významných japonských spoločností sa dňa 29. novembra 2017 uskutočnil investičný seminár  SARIO „Slovakia – Your Smart Investment Destination“ v Tokyu a za účasti  predstaviteľov agentúry SARIO, Veľvyslanectva SR v Tokiu a predstaviteľov významných japonských spoločností sa dňa 1. decembra 2017 uskutočnil investičný seminár  SARIO „Slovakia – Your Smart Investment Destination“ aj v Osake. 
 
Seminár v Tokiu otvoril štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR  Vojtech  Ferencz, seminár v Osake otvorili J.E. Tomáš Dub, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČR v Japonsku a  J.E. Marián Tomášik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Japonsku, spolu na oboch seminároch privítali zástupcov 68 významných japonských spoločností.
 
Prezentáciu s názvom „ Slovakia – Your Smart Investment Destination“ predniesol publiku Vedúci strategických projektov agentúry SARIO Milan Gavlák. Predstavil  investičné  prostredie na  Slovensku, predstavil kľúčové hodnoty, ako je strategická poloha v srdci Európy, EURO ako národná mena, jedna z najvyšších mier hospodárskeho rastu v rámci EÚ, stabilné politické a ekonomické prostredie, vysoká adaptabilita a produktivita slovenskej pracovnej sily, ktoré sú len niekoľkými príkladmi toho, prečo Slovensko zostáva jedným z najsilnejších destinácií priamych zahraničných investícií v strednej a východnej Európe so širokou škálou spokojných investorov z celého sveta. Prezentácia s akcentom na potenciál investícií s vysokou pridanou hodnotou bola šitá na mieru pre japonské spoločnosti.
 
Nasledovali prezentácie spoločnosti MinebeaMitsumi na Slovensku – sucess story a dôvody ich príchodu na Slovensko, spoločnosti Japan External Trade Organisation, Bank of Tokyo-Mitsubishi, spoločnosti SPINEA a ďalších.
 
Prezentácie poukázali na silný potenciál spolupráce oboch krajín.  V zaujímavých diskusiách na záver smerovali otázky na zástupcov MH SR, zástupcov agentúry SARIO a zúčastnených firiem a inštitúcií predovšetkým na dostatok, resp. nedostatok pracovnej sily, nastavenie výroby a zavádzanie systémov riadenia dát podľa Industry 4.0, či potenciál výroby elektromobilov v SR.
 
Významným bodom návštevy v Japonsku boli rokovania so spoločnosťou zabezpečujúcou investície pre jednu z najsilnejších japonských skupín pôsobiacej v širokom spektre sektorov / výroba, služby, financie / a s najvyšším vedením významnej japonskej spoločnosti ohľadne realizácie možnej investície na Slovensku, týkajúcej sa výroby prémiových výrobkov pre luxusné modely nemeckých automobiliek.