Latinská Amerika s potenciálom

Latinská Amerika s potenciálom aj pre slovenských podnikateľov.

Dňa 22. marca 2017 sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí uskutočnilo podujatie venované Tichomorskej aliancii (TA). Cieľom podujatia bolo identifikovať záujem slovenských podnikateľov o tento  región a prezentovať príležitosti na rozvoj obchodnej a investičnej spolupráce.

Podujatia sa zúčastnili veľvyslanci Čile (v súčasnosti predsednícka krajina TA), Kolumbie a Mexika a zástupca veľvyslanca Peru v SR, všetci so sídlom vo Viedni. Sprevádzali ich ekonomickí diplomati. Podujatie otvoril štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek.

Veľvyslanci krajín TA predstavili štruktúru, fungovanie a ciele TA. Osobitne sa venovali  prezentácii obchodných a investičných príležitostí, ktoré toto hospodársky liberálne zoskupenie a jeho jednotlivé krajiny ponúkajú. TA je iniciatíva regionálnej integrácie vytvorená v Lime v apríli 2011 Mexikom, Čile Peru a Kolumbiou. V najbližšom období sa očakáva rozšírenie členstva o Kostariku. TA nie je politickým integračným zoskupením. Jeho orientácia je koncentrovaná na hospodársku spoluprácu a integráciu s veľkou podporou dohodám o voľnom obchode.
Rotujúce predsedníctvo v TA po Čile preberie v  roku 2017 Kolumbia, ktorá bude organizátorom XII. samitu (v júli 2017 v kolumbijskom meste Cali). Slovensko, ktoré je od júna minulého roku pozorovateľskou krajinou TA, bolo pozvané na samit, očakáva sa, že jeho sprievodným podujatím bude aj podnikateľské fórum.
Perspektívy spolupráce medzi TA a Slovenskom predstavil riaditeľ čílskej agentúry pre podporu obchodu ProChile v Nemecku  Diego Torres, ktorý akcentoval najmä ekonomický potenciál a dynamiku rastu krajín TA. Zoskupenie štátov aliancie predstavuje siedmu najväčšiu ekonomiku sveta s predpokladom stať sa piatou najväčšou ekonomikou v roku 2020. Trh TA navyše zastrešuje až 225 miliónov obyvateľov, potenciálnych spotrebiteľov, pričom výraznú časť tvorí mladá populácia. Celkové HDP TA na obyvateľa predstavovalo hodnotu $16 462 a na celkovom svetovom HDP sa podieľalo na úrovni 2,5%. Za posledných pätnásť rokov zaznamenala aliancia nárast zahraničného obchodu v priemere až 7,2% ročne, zatiaľ čo obchod medzi členskými krajinami narástol v priemere o 10,2% ročne.  Zoskupenie sa umiestnilo na štvrtej priečke v hodnotení parametrov pre vykonávanie podnikateľskej činnosti Doing Business 2016 spomedzi všetkých krajín Latinskej Ameriky.
Podľa slov Kolumbijského veľvyslanca je Aliancia v neustálom procese rozvoja a nachádzania nových možností pre intenzívnejšie interakcie vo vnútri, ale aj so zahraničnými partnermi. Z tohto dôvodu zriadila Aliancia viac než dvadsať technických skupín, aby zintenzívnila potenciál pre spoluprácu a to najmä v oblastiach služieb a investícií, malých a stredných podnikov, intelektuálneho vlastníctva, verejného obstarávania či migrácie. Významným krokom je snaha Aliancie o odstránenie prekážok spojených so zakladaním, prípadne presídlením, a registrovaním spoločností v krajinách Aliancie. Okrem Slovenska má pozorovateľský štatút ďalších 48 krajín, čo robí región nielen potenciálnejším, ale taktiež Aliancia plánuje v spolupráci s nimi dosahovať ďalší rozvoj v oblastiach ako veda, technológie a inovácie, podpora obchodu, podpora malých a stredných podnikov a vzdelanie.

Súčasťou podujatia boli aj priame konzultácie s obchodnými diplomatmi zúčastnených veľvyslanectiev. Záujem slovenských firiem bol veľký a ich hodnotenia pozitívne, na podujatí participovalo 60 účastníkov. Podujatie zorganizovalo MZVaEZ v spolupráci s agentúrou SARIO.

V rámci programu bola odprezentovaná príručka Slovensko a Tichomorská aliancia, ktorú spracovalo a publikovalo združenie Alitera v spolupráci s MZVaEZ SR.