Mesto Bratislava a Bratislavský kraj patria medzi najlepšie európske mestá a regióny budúcnosti podľa fDi Markets

Mesto Bratislava sa v rebríčku fDi European Cities and Regions of the Future 2018/19 umiestnilo na piatom mieste medzi mestami budúcnosti vo východnej Európe a Bratislavský región sa dokonca umiestnil na druhom mieste v rámci malých európskych regiónov budúcnosti.

Cieľom rebríčka fDi European Cities and Regions of the Future 2018/19 je nájsť najsľubnejšie mestá a regióny v celej Európe. Na vytvorenie rebríčka fDi pre európske mestá a regióny budúcnosti 2018/19, fDi Intelligence Division spoločnosti Financial Times zozbierala dáta pomocou špecializovaných online nástrojov FDI (fDi Benchmark a fDi Markets) ako aj iných zdrojov.

Údaje boli zhromaždené pre 489 lokalít v piatich kategóriách: ekonomický potenciál, pracovné prostredie, nákladová efektívnosť, infraštruktúra a business friendly. Prieskum bol zozbieraný navyše v rámci šiestej kategórie stratégie PZI, v ktorej boli podrobnosti o stratégii podpory priamych zahraničných investícií, ktorá bola potom hodnotená rozhodcovským panelom fDi.

Služba fDi Markets spoločnosti Financial Times je najkomplexnejšou online databázou dostupných cezhraničných investícií na zelenej lúke, ktoré pokrývajú všetky krajiny a odvetvia na celom svete. 

Hodnotenie mesta Bratislave

  • TOP 10 Východoeurópske mestá budúcnosti fDi 2018/19 (5. miesto)
  • TOP 10 stredne veľké európske mestá budúcnosti fDi 2018/19 (3. miesto)
  • TOP 10 stredne veľké európske mestá budúcnosti fDi 2018/19 - Ekonomický potenciál (5. miesto)
  • TOP 10 stredne veľké európske mestá budúcnosti fDi 2018/19 - ľudský kapitál a životný štýl (4. miesto)
  • TOP 10 stredné veľké európske mestá budúcnosti fDi 2018/19 – business friendly (4. miesto)


fDi’s European Cities and Regions of the Future 2018/19 – Cities

Bratislavský kraj

  • Východoeurópske regióny budúcnosti 2018/19 (2. miesto)
  • TOP 10 malých európskych regiónov budúcnosti 2018/19 (pozícia 4)
  • TOP 10 malých európskych regiónov budúcnosti fDi 2018/19 - ľudský kapitál a životný štýl (pozícia 5)
  • TOP 10 malých európskych regiónov budúcnosti 2017/19 - Ekonomický potenciál (pozícia 8)
  • TOP 10 malých európskych regiónov budúcnosti 2017/19 - priateľské podnikanie (3. miesto)


fDi’s European Cities and Regions of the Future 2018/19 – Regions

Služba fDi Markets, služba od spoločnosti Financial Times, je najkomplexnejšou online databázou dostupných cezhraničných investícií
na zelenej lúke, ktoré pokrývajú všetky krajiny a odvetvia na celom svete.

Nasleduje aj profily spoločností, ktoré investujú do zahraničia, poskytujú monitorovanie investičných projektov a tvorbu pracovných miest v reálnom čase.