Mimoriadne úspešný prvý polrok 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR má za sebou mimoriadne úspešný prvý polrok 2017. Výsledky prvého polroka 2017 dokazujú, že agentúre sa podarilo uzavrieť nielen vyšší počet projektov, ale aj zvýšiť počet potenciálnych pracovných miest.

SARIO v spolupráci s MH SR sa v tomto období podarilo asistovať pri
17 úspešných investičných projektoch. Realizácia týchto projektov bude viesť k vytvoreniu viac ako 4650 priamych nových pracovných miest, pričom očakávame, že tieto investície vytvoria tisíce nepriamych pracovných miest. Plánovaná celková výška investícií predstavuje 278 mil. eur.

Až v 9 prípadoch ide o zriadenie nových prevádzok, v 8 prípadoch
o expandujúce projekty.

„Slovensko momentálne prežíva v oblasti investícií zlaté obdobie. Príchod renomovaných spoločností, často aj bez investičnej podpory štátu, je najlepší dôkaz, že máme stabilné a dobré podnikateľské prostredie. Slovensko prestáva byť montážnou dielňou, ale pribúdajú hodnotné investície sprevádzané vyspelou technológiou a výskumom. Aj do budúcnosti sa sústredíme najmä na podporu výskumu a vývoja a na investície do menej rozvinutých oblastí s vyššou mierou nezamestnanosti,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

„Výsledky prvého polroka 2017 dokazujú, že Slovensko je stále atraktívne pre investorov. Nárast potvrdzuje, že naša krajina je atraktívna nielen pre nových investorov, ale aj pre etablovaných, ktorí Slovensko vnímajú ako spoľahlivého partnera. Darí sa nám získavať investície s vyššou pridanou hodnotou aj do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti.“ povedal generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

Porovnanie s predchádzajúcimi prvými polrokmi (2013 - 2017):

  Prvý polrok 2013 Prvý polrok 2014 Prvý polrok 2015 Prvý polrok 2016 Prvý polrok 2017
Počet úspešne ukončených projektov SARIO 8 projektov 15 projektov 12 projektov 14 projektov 17 projektov
Sumárna výška investícií 308 mil. EUR 98 mil. EUR 180 mil. EUR 390 mil. EUR
 
278 mil. EUR
 
Počet nových priamych miest 2 095 miest 2 794 miest 2 895 miest 1 779 miest 4 650 miest
 


SARIO zaznamenáva pokračujúci trend zvyšovania počtu projektov s vysokou pridanou hodnotou. Z ukončených projektov evidujeme 6 projektov centier služieb (IT centrá, projekčné kancelárie, centrá podpory), ktoré spolu dajú prácu 600 vysokokvalifikovaným pracovníkom v rôznych častiach Slovenska. Dva ukončené projekty obsahujú výrazný inovačný potenciál (SPINEA, Brose – výskum a vývoj).

Investori pochádzajú najmä z Nemecka a USA, ale evidujeme aj 3 projekty spoločností pôvodom zo Slovenska. Značná časť investícií smeruje do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti. Takmer polovica uzavretých projektov smeruje do regiónov stredného a východného Slovenska. Investície sa budú realizovať vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Banskobystrického, Trnavského, Prešovského a Nitrianskeho kraja. Nové pracovné miesta budú vznikať najmä v sektoroch: centrá služieb, výroba komponentov pre automobilový priemysel či spracovanie kovov.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu boduje v prvom polroku 2017 aj v počte rozpracovaných investičných projektov. Ten sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil.
 

stav ku koncu polroka (jún) 2015 2016 2017
(stav k 23.6.)
Počet rozpracovaných projektov 42 rozpracovaných projektov 72 rozpracovaných projektov 74 rozpracovaných
projektov
Potenciál rozpracovaných projektov cca 1,58 mld. eur investície
cca 10 300 nových priamych miest
cca 2,1 mld. eur investície
cca 23 300 nových priamych miest
cca 2,9 mld. eur investície
cca 27 900 nových priamych miest


Počas prvého polroka 2017 sa agentúra SARIO podieľala aj na organizácii 39 podujatí s cieľom posilňovať prepojenie slovenských podnikateľov so zahraničím. Zúčastnilo sa na nich celkovo 1435 firiem a inštitúcií, z toho 840 slovenských a 520 zahraničných. Na kooperačných podujatiach sa uskutočnilo spolu 2477 B2B, príp. B2G rokovaní.

Medzi najvýznamnejšie podujatia v oblasti zahraničného obchodu patrila už tradične Slovenská kooperačná burza Nitra 2017, na ktorej sa zúčastnilo spolu 84 firiem zo Slovenska a zahraničia v rámci Strojárskeho veľtrhu Nitra. SARIO patricipovalo aj na organizácii národného stánku a podpore slovenských vystavovateľov na medzinárodnom veľthru Transport Logistic 2017 v Mníchove, ktorý bol zameraný na podporu ambície Slovenska stať sa súčasťou projektu Hodvábna cesta. Medzi úspešné aktivity SARIO sa radia aj podnikateľské cesty s cieľom zvýšiť možnosti slovenských firiem presadiť sa v zahraničí do Iránu, na Kubu či Izraela, Estónska a Fínska zamerané na IKT, high-tech, inovácie a smart riešenia.