Panama — Obchodné a investičné príležitosti

1. marca 2017 sa v priestoroch agentúry SARIO uskutočnilo
prezentačné podujatie o obchodných a investičných príležitostiach v Paname. Na podujatí vystúpila Paulina Franceschi Navarro, veľvyslankyňa Panamy v SR so sídlom vo Viedni. Slovenskí podnikatelia prejavili značný záujem o teritórium Panamy, svedčí o tom aj účasť
takmer 30 spoločností.

 
P. Franceschi vo svojej prezentácii predstavila ekonomiku Panamy, obchodné, investičné a podnikateľské prostredie tejto krajiny, ako aj konkrétne možnosti obchodovania a investovania v Paname. Reálne príležitosti pre slovenské firmy sa črtajú najmä v oblasti energetiky, strojárstva, IKT, transportu a logistiky, poľnohospodárstva, turizmu
a budovania elektrických sietí a infraštruktúry, konkrétne pri budovaní železničných tratí, línií metra a pri rozširovaní kapacít panamského
letiska.
 
Išlo o prvé podujatie s Panamou organizované agentúrou SARIO, veľvyslankyňa Franceschi je však presvedčená o existujúcom nevyužitom potenciáli spolupráce Slovenska a Panamy, a verí, že toto podujatie naštartuje záujem slovenských spoločností o teritórium Panamy a prispeje
k rozvoju obchodných vzťahov medzi našimi krajinami.