Podnikateľská misia do Estónska a Fínska

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Helsinkách zorganizovala misiu slovenských podnikateľov do Estónska a Fínska, ktorá sa konala pri príležitosti oficiálnej návštevy podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho v Talline a Helsinkách od 14. do 17. mája 2017. Misia bola zameraná na témy elektronizácie verejnej správy a kybernetickej bezpečnosti v Estónsku a vo Fínsku na témy inteligentných miest, mobility či strategického plánovania krajiny. Podnikateľskej časti misie sa zúčastnilo 5 slovenských spoločností z oblasti informačných a komunikačných technológií (oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti; oblasť čistých technológií; priemyselná telemetria, smart city riešenia; špeciálna telekomunikačná technika) a IT Asociácie Slovenska.

Podpredsedu vlády sprevádzala aj akademická delegácia zložená z rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, podpredsedov Slovenskej akadémie vied, dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, prodekanky Fakulty podnikového manažmentu EUBA a z riaditeľa Univerzitného vedeckého parku UNIZA. Súčasťou delegácie bola aj nezisková organizácia Edulab. Podnikatelia absolvovali bohatý program zložený z podnikateľských fór, okrúhlych stolov, prednášok, networkingových podujatí a návštev. V Estónsku na Technickej univerzite v Talline v inovačnom a podnikateľskom centre Mektory mali možnosť diskutovať s inovatívnymi firmami. Potenciál pre ďalšiu spoluprácu identifikovala najmä slovenská spoločnosť EMM a estónska spoločnosť Alris VISION, ktorá vyvinula softvér na video a foto analýzu objektov. Pre T-Industry a Solved zaujímavé systémy na monitorovanie kvality ovzdušia vyvinula spoločnosť IntelFlows.

V Mektory podnikatelia absolvovali aj workshop virtuálnej reality počas ktorého bolo predstavené jej priemyselné využitie. Vo Fínsku sa podnikatelia spolu s akademikmi zúčastnili seminára zameraného na mobilitu ako službu a na autonómne vozidlá. Experti asociácie propagujúcej rozvoj inteligentnej dopravy ITS Finland na pôde ministerstva dopravy predstavili elektronické aplikácie na uľahčenie mobility, riešenia pre rozvoj sietí na napájanie elektromobilov, systémy na spracúvanie big data o stave dopravy, poveternostných podmienkach pre zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Seminár mal medzi slovenskými účastníkmi mimoriadny ohlas.

Na pôde Aalto univerzity podnikatelia diskutovali s akademikmi o potrebe dlhodobého plánovania v spoločnosti. V stredu 17. mája sa v priestoroch starej helsinskej fabriky na káble uskutočnilo Euroázijské podnikateľské fórum, ktoré spolu s Petrom Pellegrinim otvorila ministerka dopravy Fínska Anne-Catherine Bernerová. Fórum spoluorganizoval co-workingový priestor WE+, v ktorom sa angažuje aj fínsky IT evanjelista Peter Vesterbacka. So slovenskými spoločnosťami diskutovalo 25 fínskych a čínskych spoločností. Toto podujatie malo podporiť spoločný potenciál Slovenska a Fínska stať sa bránami pre projekt novej hodvábnej cesty do Európy – One Belt, One Road. Podnikatelia sa zúčastnili aj ďalších stretnutí s EIT Digital v Open Innovation House v meste Espoo, mali možnosť osobne diskutovať o svojich potrebách a víziách s podpredsedom vlády počas recepcií v Estónskom Tallinne, či v priestoroch Zastupiteľského úradu SR v Helsinkách.

Veľvyslanectvo SR v Helsinkách zorganizovalo pri tejto príležitosti aj 2. ročník Fínsko-slovenského akademického fóra za účasti 60 predstaviteľov fínskych a slovenských univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií. Účastníci podujatia hľadali oblasti spolupráce na európskych programoch a hľadali možnosti zvýšenia mobility učiteľov, akademikov a študentov medzi oboma krajinami. Personál slovenskej ambasády vo Fínsku systematicky pracuje na rozvoji vzájomných hospodárskych vzťahov a spolupráce akademického sektora, čoho boli dôkazom aj kvalitne pripravené uplynulé podujatia Slovensko-fínske podnikateľské fórum, ktoré sa uskutočnilo 25. - 26. apríla 2017 v Bratislave, či misia fínskych podnikateľov, ktorá navštívila Bratislavu vo februári 2017.