Podnikateľská misia do Hongkongu a Laosu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala počas oficiálnej návštevy ministra financií Petra Kažimíra v dňoch 13.-19. januára 2018 podnikateľskú časť misie, ktorej sa zúčastnilo 24 slovenských spoločností predovšetkým z oblastí: energetika, poľnohospodárstvo, strojársky priemysel, IKT.

Podnikateľská delegácia absolvovala 15. januára 2018 stretnutie na Hongkongská rada pre rozvoj obchodu (Hongkong Trade and Development Council/HKTDC). Počas stretnutia prezentovala HKTDC možnosti obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Hongkongom, aktuálne veľtrhy a výstavy v Hongkongu, ako aj možnosti online propagácie. Po úvodnej prezentácií nasledovali konkrétne otázky zo strany slovenských podnikateľov, ktorí sa zaujímali predovšetkým o možnosti umiestnenia svojich produktov na hongkonskom trhu, PPP projekty, priority vlády na nasledujúce roky a aktuálne príležitosti. Okrem oficiálneho stretnutia na HKTDC absolvovali účastníci podnikateľskej misie aj ďalšie stretnutia so svojimi partnermi.

Následne 16. januára 2018 zorganizovalo SARIO v spolupráci s Laoskou obchodnou komorou Slovensko-laoské obchodné fórum. Ministri financií SR a Laosu spoločne otvorili podnikateľské fórum, ktorého sa zúčastnilo 24 slovenských spoločností, viac ako 20 laoských spoločností, laoské inštitúcie a organizácie. Laoská strana sa zaujímala predovšetkým o oblasti zdravotníctva, potravinárstva, informačných technológií a hydroenergetiky.

Výsledkom rokovaní je okrem získania nových kontaktov aj projekt na vybudovanie závodu v Laose s dodaním technológie na plnenie vody do fliaš a softvér na registráciu automobilov a vodičských preukazov. Počas návštevy podpísala generálna riaditeľka Eximbanky Monika Kohútová aj memorandum o porozumení s Ministerstvom financií Laosu, ktoré tvorí základný rámec pre rozvoj ďalšej spolupráce v oblasti zvýhodneného financovania rozvojových projektov. Memorandum otestuje v praxi čoskoro prvý obchodný prípad, ktorý sa v nasledujúcich týždňoch bude finalizovať. Ide o softvér slovenskej firmy na registráciu automobilov a vodičských preukazov.

Oficiálna návšteva ministra Kažimíra bola prvou oficiálnou návštevou od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Viaceré slovenské spoločnosti tak mali prvýkrát možnosť preskúmať príležitosti na laoskom trhu a nadviazali prvé kontakty s touto krajinou.