Podnikateľská misia na EXPO 2017 Astana

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovala v termíne 19. – 23.6.2017 misiu slovenských podnikateľov na medzinárodnú výstavu EXPO 2017 v Astane.

Cieľom podnikateľskej misie bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s kazašskými partnermi v rôznych oblastiach priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, potravinárstva, školstva a cestovného ruchu.

Súčasťou podnikateľskej delegácie boli zástupcovia 32 slovenských firiem, pre ktoré agentúra SARIO zorganizovala počas dvoch samostatných podnikateľských fór v priestoroch slovenského pavilónu bilaterálne stretnutia s kazašskými partnermi. Za kazašskú stranu sa oboch fór zúčastnilo spolu 117 spoločností, celkovo sa zrealizovalo 287 bilaterálnych rokovaní, z ktorých mnohé boli úspešné a indikovali postupný potenciálny rozvoj spolupráce medzi oboma krajinami aj v budúcnosti.

Ďalšiu časť programu podnikateľskej misie tvorila aj samotná návšteva medzinárodnej výstavy EXPO a prehliadka ostatných národných pavilónov. Podnikatelia taktiež absolvovali bohatý program zložený z prezentácií, prednášok, networkingových podujatí a návštev.

Počas najbližších troch mesiacov sa na EXPO 2017 v Astane predstaví 115 krajín z celého sveta a viac  poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia. Slovenská republika bude na výstave zastúpená po celý čas, od 10. júna do 10. septembra tohto roka.
Vrcholom prezentácie Slovenska je Národný deň, ktorý bude 18. júla a práve v tomto termíne do Astany mieri ďalšia podnikateľská misia organizovaná agentúrou SARIO a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorá by mohla byť ďalším impulzom pre rozvoj vzájomných vzťahov a získanie nových dôležitých obchodných príležitostí.