Podnikateľská misia počas Národného dňa Slovenskej republiky na EXPO 2017 Astana

V súvislosti s realizáciou Národného dňa Slovenskej republiky počas medzinárodnej výstavy EXPO 2017 Astana zorganizovala v termíne
17. – 20. 7. 2017 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom hospodárstva SR podnikateľskú misiu.


Cieľom misie bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s kazašskými partnermi v rôznych oblastiach priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva a cestovného ruchu.
 
Súčasťou delegácie vedenej štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Vojtechom Ferenczom boli zástupcovia 30 slovenských firiem, pre ktoré agentúra SARIO zorganizovala 19.7.2017 v priestoroch slovenského pavilónu bilaterálne stretnutia s kazašskými partnermi.

Za kazašskú stranu sa podnikateľského fóra zúčastnilo spolu 86 spoločností, celkovo sa zrealizovalo 151 bilaterálnych rokovaní, z ktorých mnohé boli úspešné a indikovali postupný potenciálny rozvoj spolupráce medzi oboma krajinami aj v budúcnosti.
 
Počas podujatia, ktoré otvorila štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meager podpísal výkonný riaditeľ Agentúry SARIO Jozef Troják s riaditeľkou kazašskej spoločnosti Business-To_Business Kazachstan Almou Sarsikeyeva Memorandum o porozumení, ktorého podpisom sa obe strany vyjadrili úsilie o rozvoj vzájomných obchodných vzťahov.
 
Ďalšiu časť programu podnikateľskej misie tvorila aj samotná návšteva medzinárodnej výstavy EXPO a prehliadka ostatných národných pavilónov. Podnikatelia taktiež absolvovali bohatý program zložený z prezentácií, prednášok, networkingových podujatí, návštev a kultúrnych podujatí.

V rámci samotného Národného dňa Slovenskej republiky sa po protokolárnej časti (štátnych hymnách a príhovoroch vedúcich delegácií Kazachstanu a Slovenska) na národnej scéne výstaviska účastníkom predstavil slovenský folklórny súbor Lúčnica.

V slovenskom pavilóne sa zároveň prezentovali spoločnosti Farm Trade, Ecocapsule, Chargebrella a Visio pre Štrbské Presso. Na záver nechýbala ani prezentácia cestovného ruchu a turizmu SR.