Podporili sme konkurencieschopnosť a exportný potenciál slovenských firiem

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala dňa 19. septembra 2017 najprestížnejšie medzinárodné business-to-business (B2B) podujatie na Slovensku - Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2017 (SKB). Podujatie sa konalo pod záštitou ministerstva hospodárstva SR a otváral ho príhovorom minister hospodárstva SR Peter Žiga. Generálnym partnerom podujatia bola Československá obchodná banka (ČSOB).

„Slovenskej ekonomike sa darí a prichádza k nám rekordné množstvo investícií. Pre budúcnosť je však zásadná podpora inovácií a nových technológií s pridanou hodnotou. Pre spoločnosti je to otázka ekonomického prežitia, pre štát zasa strategické rozhodnutie, ktoré zaručí, že Slovensko nikdy nebude len montážna dielňa. Toto podujatie je jedným z nástrojov, ako v tom firmám pomôcť.“, povedal minister hospodárstva Peter Žiga.
 
„11. ročník sa okrem podpory exportu slovenských firiem zameriava na inteligentný priemysel. Za ostatné roky mnohé zahraničné spoločnosti objavili potenciál Slovenska pre investície s pridanou hodnotou. Investície do vedy a výskumu sa od roku 2006 zdvojnásobili a odvtedy rastú každým rokom o 15 percent. Môže za to nielen kvalifikovaná pracovná sila, ale aj prostredie, ktoré vytvárajú slovenské firmy špecializujúce sa na smart priemysel.“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.
 
„Niet pochýb o tom, že ak chce firma uspieť na trhu, musí investovať nemalé finančné prostriedky do inovácii. Bez ohľadu na to, či ide o spoločnosť pôsobiacu vo finančnom sektore, v priemysle alebo v oblasti výskumu. Som presvedčený o tom, že v tomto prípade je aj úlohou bánk podporovať finančnými nástrojmi takéto projekty s pridanou hodnotou a verím, že ich bude pribúdať čo najviac aj na Slovensku,“ uviedol člen Predstavenstva ČSOB pre firemné bankovníctvo Ľuboš Ondrejko.

11. ročník SKB sa zameriaval okrem podpory exportu slovenských firiem na inteligentný priemysel. Súčasťou celodenného podujatia bola aj odborná moderovaná konferencia Meniť nápady na inovácie, znamená rozvíjať biznis. Predstavitelia „smart“ spoločností, univerzít a výskumno-vývojových inštitúcií predstavili svoje zámery, vízie a identifikovali potrebu a mieru podpory od štátu, či dôležitosť tohto faktoru, ako konkurenčnej výhody pre budúci biznis. Nosnou myšlienkou bolo rozširovanie pridanej hodnoty pre zákazníka, najmä cez výskum a vývoj, ale aj zefektívňovanie prevádzky s využitím najnovších výrobných technológií.

Slovenská kooperačná burza Bratislava tento rok poskytla firmám možnosť vymeniť si skúsenosti z praxe s najvyššími predstaviteľmi spomínaných spoločností, ako aj možnosť nadviazať obchodné kontakty a zapojiť sa tak do subdodávateľského reťazca. Na Slovenskej kooperačnej burze Bratislava 2017 sa znovu zúčastnil aj štvrtý budúci globálny hráč na automobilovom trhu na Slovensku a zároveň jeden z úspešných ukončených projektov SARIO – Jaguar Land Rover Slovensko, ktorý hľadal možných subdodávateľov pre svoj výrobný závod.

Na podujatí Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 sa zúčastnilo 124 spoločností z 18 krajín sveta, vrátane Slovenska, ktoré absolvovali takmer 500 vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní. SKB Bratislava 2017 sa uskutočnila vďaka podpore MH SR a najmä vďaka partnerom podujatia. Slovenská kooperačná burza od svojho vzniku doposiaľ priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1800 firmám z 35 krajín sveta a odrokovali viac ako 5000 stretnutí.

Ďakujeme za podporu Ministerstvu hospodárstva SR ako i všetkým našim partnerom za prejavenú dôveru.