Prezentácia slovenského leteckého priemyslu v Paríži

Dňa 29. mája 2017 sa v parížskom sídle GIFAS (Združenie francúzskeho leteckého a kozmického priemyslu) uskutočnil investičný seminár, ktorého cieľom bola prezentácia Slovenska ako atraktívnej investičnej destinácie pre francúzske spoločnosti pôsobiace v leteckom, obrannom a vesmírnom priemysle.

Účastníkov fóra privítala pani Eva Rybárová, ekonomická diplomatka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži. Následne vystúpila pani Martina Le Gall Maláková, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory s prezentáciou o podpore rozvoja obchodnej spolupráce medzi Francúzskom a Slovenskou republikou, podpore francúzskych podnikateľských subjektov na Slovensku ako i ďalších službách a aktivitách komory.
Nasledovala prezentácia SARIO, v ktorej konzultantka Martina Balejová predstavila podnikateľské a investičné prostredie Slovenska so zameraním na kľúčové elementy úspechu slovenského hospodárstva. Počas svojho prejavu pani Balejová zdôraznila význam výrobného odvetvia na Slovensku ak i trend lákania projektov s vysokou pridanou hodnotou, akými sú R&D centrá či centrá zdieľaných služieb fungujúce popri výrobných závodoch.

Posledným rečníkom bol pán Martin Miklánek, externý spolupracovník agentúry SARIO pre oblasť leteckého priemyslu a riaditeľ Aviation Cluster na Slovensku. Pán Miklánek priblížil históriu a súčasnosť leteckého a obranného priemyslu na Slovensku s dôrazom na výzvy a príležitosti, ktoré tento priemyselný sektor ponúka.

Podujatie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 20 zástupcov podnikateľských subjektov z Francúzska vytvorilo platformu pre budúcu spoluprácu slovenských a francúzskych ekonomických vzťahov. Zástupcovia oboch strán sa zhodli na tom, že slovensko-francúzske ekonomické vzťahy sú na dobrej úrovni a majú potenciál pre ďalší rozvoj najmä v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou.

Stretnutie vytvorilo priestor pre prezentáciu Slovenska ako mladej, dynamickej a inovatívnej krajiny s referenciami veľkých medzinárodných spoločností, úspechmi národných značiek na nadnárodnej úrovni a potenciálom spolupráce v oblasti leteckého a obranného priemyslu a pridružených odvetví.

Vzhľadom na skutočnosť, že práve francúzska armáda pomáhala budovať armádu ČSR, môže mať zintenzívnenie spolupráce s francúzskym obranným priemyslom v kontexte pripravovaných výročí (100. výročie vzniku ČSR a 25. výročie vzniku SR) aj historicko-politický podtón.