Príležitosti pre podnikanie v JAR

V dňoch 21.-22.3.2017 navštívila Slovensko podnikateľská delegácia z Juhoafrickej republiky. Obchodno-investičná agentúra KwaZulu Natal spolu so skupinou podnikateľov navštívili Slovensko v rámci svojej návštevy V4 regiónu.
 
Cieľom misie bolo upevnenie vzťahov s krajinami V4 a hľadanie nových obchodných príležitostí pre obe strany. Podnikateľská misia bola reakciou na zintenzívňovanie vzťahov medzi oboma regiónmi, nakoľko v poslednom čase obojstranne narástol počet návštev popredných predstaviteľov štátu aj podnikateľských delegácií.
 
Juhoafrickú podnikateľskú delegáciu tvorilo 7 spoločností predovšetkým z odvetvia IT, strojárstvo, development, finančníctvo.
Slovenskú časť tvorili predovšetkým inovatívne spoločnosti a start-upy, ktoré by mali záujem presadiť sa na juhoafrickom trhu.
 
Stretnutie medzi slovenskými a juhoafrickými podnikateľmi a zástupcami inštitúcií otvoril juhoafrický veľvyslanec vo Viedni, excelencia Tebogo Seokolo, ktorý vyjadril záujem o prehlbovanie vzťahov a vyzdvihol organizáciu podujatia.
 
Ďalším krokom pre posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami bude konanie Spoločnej rady hospodárskej spolupráce, ktorá by sa mala konať ešte v priebehu roka 2017  v Pretórií.
Pre viac informácií kontaktujte konzultantku Odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO : 
natalia.barinkova@sario.sk