Prvé kroky slovenského biznisu v Iráne

Teherán, Tabríz, 8. marca 2017 - Slovenský výrobca strojov pre gumárenský priemysel Mesnac European Research and Technical Centre s.r.o. (MERTC) podpísal s iránskym partnerom Barez Industrial Group memorandum, ktoré má rozšíriť dodávky slovenských strojov na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá do jednej z najväčších pneumatikární na Blízkom východe.

S cieľom pokračovať v budovaní bilaterálnych politických a ekonomických vzťahov s Iránom, a okrem iného, dláždiť cestu ku kontraktom pre ďalšie slovenské firmy na tomto progresívne rastúcom trhu navštívil Teherán a Tabríz podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR sprevádzaný ministrom financií a ministrom hospodárstva SR. V dňoch 6. - 8. marca 2017 absolvovali rokovania s významnými iránskymi partnermi - s prvým viceprezidentom Eshaq Jahangirim, s viceprezidentom pre vedu a techniku Sorena Sattarim, s ministrom hospodárstva a financií Ali Tayebniom a s viceprezidentom Iránu a šéfom Agentúry pre jadrovú energiu Iránu Ali Salehim. Okrem toho navštívili technologický park v Pardise, Výskumný inštitút ropného priemyslu (RIPI Research Institute of Petroleum Industry) a provinciu Východný Azerbajdžan, kde ich v meste Tabríz prijal guvernér.

Oficiálnu návštevu sprevádzala podnikateľská delegácia 16 slovenských spoločností z oblasti energetiky, strojárskeho priemyslu, zdravotníctva a farmaceutiky, stavebníctva, informačných a telekomunikačných technológií a bánk. Koordinátorom podnikateľskej časti misie bola Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) za významnej podpory Zastupiteľského úradu SR v Teheráne. Podnikatelia absolvovali 4 fóra počas ktorých mali možnosť rokovať s iránskymi partnermi o možnej spolupráci.

V pondelok 6. marca na pôde Výskumného inštitútu ropného priemyslu (RIPI - Research Institute of Petroleum Industry) nadväzovali kontakty s členmi Česko-slovensko-iránskej obchodnej komory, v utorok 7. marca v Teheránskej obchodnej, priemyselnej, baníckej a poľnohospodárskej komore (TCCIMA) s vyše 80 iránskymi firmami. Navštívili Organizáciu pre priemyselný rozvoj a obnovu Iránu (IDRO - Industrial Development & Renovation Organization of Iran), ktorá je významným konglomerátom štátnych priemyselných firiem z najdôležitejších oblastí Iránskeho priemyslu. Na pôde oboch organizácií prebehli dôležité rokovania slovenskej spoločnosti MERTC, ktorá v TCCIMA podpísala Memorandum o porozumení so spoločnosťou Barez a v IDRO rokovala so zástupcami automobilovej divízie. V stredu 8. marca podnikatelia navštívili provinciu Východný Azerbajdžan, kde v Tabrízskej obchodnej komore prebehli B2B rokovania s miestnymi spoločnosťami. Tabríz je významným priemyselným, banským a poľnohospodárskym regiónom krajiny, rozlohou a veľkosťou podobný SR. Práve návštevy regiónov Iránu majú potenciál na aktivovanie regionálnej ekonomickej spolupráce a zvyšujú šance slovenských podnikateľov na etablovanie sa v krajine.

Ďalšími významnými výstupmi misie boli podpis MoU medzi EXIMBANKOU SR a Organizáciou pre investície, hospodársku a technickú pomoc Iránu (O.I.E.T.A.I.), ktorá má zmierňovať riziko pri podpore slovenských exportérov do Iránu a umožní pokračovať v rozvoji hospodárskej spolupráce a v hľadaní nových možností pre rozvoj priamych kontaktov podnikateľov oboch krajín.
Otázka vzťahov bánk a financovania projektov v Iráne je stále aktuálna. Administratívne určené vysoké riziko krajiny (aj napriek posunu oproti minulému roku zo 7. do 6. rizikovej skupiny podľa hodnotenia OECD) zdražuje poistenie vzájomných transakcií a obchodov. Komerčné banky navyše vyčkávajú na “best practices” a prvé úspešné obchody, ktoré by vyslali pozitívny signál pre ďalšie obchody. Počas oficiálnych stretnutí a rokovaní prebehli diskusie aj o vydávaní štátnych záruk Iránu pre slovensko-iránske projekty na uľahčenie ich financovania. Minister financií SR Peter Kažimír oznámil navýšenie rámca na poistenie slovenských obchodov s Iránom, EXIMBANKA SR by mala byť v nasledujúcom období schopná poistiť obchody vo výške 100 mil. Eur.

Podpredseda vlády Peter Pellegrini sa zasadzuje najmä o možnosti výmeny vedcov, výskumníkov a študentov v rámci rôznych výskumných a štipendijných iniciatív. Rovnako k budovaniu vzájomných vzťahov by mohli prispieť fóra vo formáte V4 plus Irán, či Tatra summitu s účasťou zástupcov Iránu

Minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý rokoval so šéfom Agentúry pre jadrovú energiu Iránu Ali Salehim, pripomenul, že ako jedna z mála krajín máme skúsenosti s každou z fáz jadrového okruhu, s projektovaním, výstavbou, prevádzkou ako aj s odstavovaním jadrových elektrární. Taktiež informoval, že slovenské spoločnosti prejavil záujem rokovať s Iránskymi partnermi o dodávkach riešení v oblasti jadra pre civilné využitie v energetike a výskume.

Generálny riaditeľ agentúry SARIO Róbert Šimončič rokoval s viceprezidentom partnerskej organizácie O.I.E.T.A.I. S. Jamal Hossinim. Obaja apelovali na zameranie sa na pomoc konkrétnym biznisom na oboch stranách, prioritizáciu sektorov pre spoluprácu ako aj na vzájomnú výmenu informácií o aktuálnom investičnom prostredí, jeho legislatíve a vzájomných stimuloch.

Podnikateľská misia sprevádzajúca oficiálnu návštevu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v Iráne bola treťou úspešnou misiou, ktorú od uvoľnenia sankčného režimu v januári 2016 organizovala agentúra SARIO.