SARIO & AeroMobil spoločne na IAA vo Franfurte nad Mohanom

V dňoch 14-18. septembra 2017 sa konzultanti agentúry SARIO zúčastnili         67. ročníka prestížnej automobilovej výstavy IAA 2017 vo Frankfurte n. Mohanom.
Agentúra SARIO prezentovala na výstave svoje služby v priestoroch spoločného stánku so spoločnosťou AeroMobil, ktorá 
predstavila najnovšiu verziu lietajúceho auta. 
Zástupcovia agentúry sa zamerali na prezentáciu slovenského investičného prostredia a inovatívne myšlienky Slovenska pod značkou  „Good Idea Slovakia“. 

 

Tohtoročné IAA sa konalo v duchu sloganu „Future now“, výstave dominovali témy autonómneho riadenia, digitalizácie, elektromobility a ďalších alternatívnych pohonov. Na viac ako 200 000 m2 výstavných plôch sa konalo 228 svetových premiér z automobilového sveta, ktoré prilákali okolo 10 000 novinárov. IAA 2017 trvala do 24. septembra, s očakávanou návštevnosťou 930 000 účastníkov. Agentúra SARIO bola tento rok na automobilovej výstave zastúpená ako jeden z 1000 vystavovateľov z 34 krajín.
Zastúpenie na plochách výstaviska počas IAA bolo pre slovenské verejné inštitúcie premiérou, keďže predošlé ročníky participovali primárne formou rôznych seminárov v kongresovej hale. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s agentúrou SARIO sa rozhodlo počas IAA 2017 prezentovať inovácie slovenského automobilového priemyslu v novom formáte a to prostredníctvom najnovšieho konceptu lietajúceho auta inovatívnej spoločnosti.  Touto formou spolupráce s AeroMobilom sa zabezpečila významná vizibilita pre Slovensko, jeho inovačný potenciál, investičné prostredie ako aj sektoru automobilového priemyslu.  Konzultanti SARIO využili výstavu aj na proaktívne vyhľadávanie investičných príležitostí a zvyšovanie povedomia o výhodách Slovenska rokovaním vo výstavných stánkoch zahraničných spoločností. 
Na IAA 2017 malo SARIO zastúpenie aj v rámci seminára  V4  - IAA Symposium „Combustion engine – problem or part of the solution?“, ktorý sa uskutočnil 18. septembra a na organizácii ktorého sa podieľalo Veľvyslanectvo SR v Berlíne a Honorárny konzul SR pre Hesensko p. Imrich Donath. Úspešný seminár sa tešil účasti vyše 100 záujemcov. Na paneli vystúpili štátni tajomníci ministerstiev hospodárstva Maďarska a Poľska, Slovensko a Česko boli zastúpené na expertnej úrovni (Zväzy automobilového priemyslu v daných krajinách). Za slovenskú stranu vystúpil prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, prof. Dr. Juraj Sinay. Predslov k podujatiu mal Kay Lindemann generálny riaditeľ Nemeckého automobilového zväzu, z odbornej stránky k panelom prispel svojou prezentáciou aj významný nemecký ekonóm Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest.
Predmetom podujatia bolo aj memorandum medzi automobilovými zväzmi krajín V4 na podporu postupnej ekologizácie automobilového priemyslu v regióne so zreteľom na zachovanie jeho konkurencieschopnosti.