SARIO na Automotive Supply Chain Roadshow v Birminghame

Dňa 20. - 21. 3. 2017 sa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zúčastnila v Birmighame konferencie pod názvom AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN ROADSHOW 2017, ktorá bola organizovaná projektom THE VOICE OF SLOVAK BUSINESS za  plnej podpory agentúry SARIO.

Prezentácia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, v zastúpení p. Milana Gavláka, bola zameraná na predstavenie Slovenska ako ideálnej destinácie pre inovatívne britské spoločnosti, s dôrazom na Automotive. Počas konferencie vystúpil celý rad spoločností pôsobiacich na Slovensku v oblasti služieb (konzultačné spoločnosti, spoločnosti poskytujúce inžiniering), financovania (TATRA Banka), inovácií (CEIT), ale aj zahraničné spoločnosti na Slovensku etablované : napr. Ness, Aktrion Automotive, Hi Tech Moulding. Zastúpenie mala aj automobilka Jaguar Land Rover.

Napriek istým obavám o dostatok kvalifikovanej pracovnej sily bolo pozitívne počuť z „úst“ predstaviteľov daných spoločností o maximálnej spokojnosti s lojálnosťou, komplexnosťou a produktivitou Slovákov, čo bolo porovnávané s nie úplne ideálnou situáciou v iných krajinách CEE.

Agentúra SARIO participovala na viacerých paneloch a prezentáciách:

  • predstavenie Investičného prostredia SR,
  • panelová diskusia na tému OEM na Slovensku v širšom regióne (kontext neprichádzaj len kvôli JLR, ale využitie možností jedného z najsilnejších automotive regiónov),
  • prezentácia na podporu investícii (rôzne formy vrátane investičnej pomoci).


Medzi zúčastnenými najviac rezonovala debata na tému pracovná sila, v rámci ktorej sa poukázalo na viaceré proaktívne opatrenia vlády (rekvalifikácie, duálne vzdelávanie, COME BACK) ako aj silný potenciál regiónov stredného a východného Slovenska.