SARIO na Brexit Series - Business Planning Forum v Londýne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu sa 6. septembra 2017 aktívne zúčastnila podujatia Brexit Series - Business Planning Forum v Londýne.
Aktuálne dianie v spojitosti s Brexitom prilákalo na podujatie vysokých predstaviteľov spoločností z rôznych sektorov – consulting, financie, priemyselné komory, relokačné agentúry. Ich účasť predostrela agentúre SARIO príležitosť na nadobudnutie nových kontaktov a vygenerovanie nových investičných príležitostí. Miroslav Beseda, konzultant odboru investičných projektov počas podujatia v stánku SARIO nadviazal kontakt s viacerými spoločnosťami, ktoré prejavili záujem o Slovensko – krajinu s veľkým potenciálom prilákať projekty s vysokou pridanou hodnotou a krajinu, ktorá v porovnaní s okolitými krajinami ponúka špecifické výhody - EURO ako oficiálnu menu, najvyššiu politickú stabilitu a produktivitu práce v regióne.
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ agentúry SARIO, vystúpil s prezentáciou pod názvom GOOD IDEA SLOVAKIA. Róbert Šimončič zdôraznil najdôležitejšie fakty, prečo je Slovensko najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Európskej únii a ozrejmil súčasný trend spájania inovácií s moderným slovenským priemyslom ako i skutočnosť, že slovenská ekonomika sa rozvíja nielen z hľadiska kvantity, ale najmä z hľadiska kvality. Dôkazom je aj rebríček Svetového ekonomického fóra, ktorý radí Slovensko medzi 15 najlepších krajín na svete v oblasti schopností absorbovať a využívať nové technológie prostredníctvom priamych zahraničných investícií.
Podujatie Brexit Series - Business Planning Forum predostrelo široké spektrum tém v podobe prípadových štúdií, panelových diskusií, interaktívnych debát prostredníctvom slovenskej aplikácie Sli.do, B2B a networkingu. Cieľom podujatia bolo pritiahnuť pozornosť na aktuálne dianie v súvislosti s Brexitom a nastoliť potenciálne scenáre ďalšieho ekonomického a politického vývoja v nasledujúcich mesiacoch.

Ďalšie podujatie z Brexit série sa bude konať v marci 2018, keď podmienky vystúpenia Británie z Európskej únie nadobudnú konkrétnejšie kontúry.