SARIO na CONECO — Projekty v zahraničíSARIO Business Link — Stavebné a energetické projekty a projekty vodného hospodárstva v zahraničí 2016

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zorganizovala dňa 6.4.2016 prvé zo série podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link 2016. Odborná konferencia Stavebné a energetické projekty
a projekty vodného hospodárstva v zahraničí sa konala ako sprievodný program veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA 2016 v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA v Bratislave.

Podujatia sa zúčastnilo 57 účastníkov, ktorí okrem účasti na odborných prednáškach využili aj možnosť prerokovať svoje kooperačné aktivity v rámci individuálnych rokovaní s prednášajúcimi.

Počas konferencie boli prezentované praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do zahraničných projektov, možnosti financovania exportných aktivít, proexportné nástroje agentúry SARIO a taktiež boli predstavené úspešné projekty firiem z tejto oblasti v zahraničí. 

Podujatie otvoril riaditeľ odboru zahraničného obchodu SARIO Tibor Buček, na ktorého nadviazal zástupca agentúry SARIO Michal Polgár, ktorý predstavil projekt SARIO Business Link ako nástroj, ktorý bude ešte adresnejšie oslovovať malých a stredných podnikateľov na Slovensku s cieľom podporiť ich spoluprácu so zahraničím v rôznych vybraných sektoroch.

Pozitívne skúsenosti zo spolupráce súkromného a verejného sektora prezentovali zástupcovia spoločností Chempro a. s., a Reflow spol. s r. o. Vo svojich prezentáciách predstavili zahraničné projekty ako úspešné príklady pôsobenia na zahraničných trhoch s cieľom motivovať ďalšie slovenské firmy k podnikaniu v zahraničí a exportu. Spoluprácu s agentúrou SARIO hodnotili predovšetkým z pohľadu uvedenia ich spoločností v Iráne prostredníctvom podnikateľských misií a fór, ktorých sa zúčastnili.

S odbornými prezentáciami vystúpili na konferencii Milan Oleríny zo spoločnosti MP Consulting, Zuzana Letková zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a Milan Moravec  zo spoločnosti Sweco Hydroprojekt a.s., ktorý priblížil účastníkom podujatia svoje skúsenosti s projektovaním v krajinách Strednej Ázie.

Zástupcovia EU – Business Network ASEAN Valerio Mazzone, Irma Orlandi a Philip Endersby poskytli bližšie informácie o možnostiach vstupu slovenských spoločností na filipínsky, indonézsky a vietnamský trh prednostne pre sektor stavebníctva a energetiky. Konferenciu ukončil svojou prezentáciou o možnostiach financovania exportu Juraj Hara z ČSOB.

Partnerom podujatia bola ČSOB banka a Incheba a.s.

VIdeo medailón z podujatia  

Poďakovania:
 
 „S celou konferenciou som bola veľmi spokojná, veľmi oceňujem výber viacerých zaujímavých prednášajúcich z radov firiem, ktoré prezentovali svoje skúsenosti s projektmi z uvedenej oblasti, ktorých realizáciu získali účasťou v medzinárodných verejných súťažiach. Praktické skúsenosti firiem a ich zdieľanie sú veľmi hodnotné.
Dagmar Urbanová, riaditeľka Odboru podnikateľského centra
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 
„Dovoľte mi poďakovať sa vám za spoluprácu na oboch podujatiach (30. 3. aj 6. 4. 2016) a za priestor, ktorý ste dali nasej agentúre.
V prípade, že SAMRS bude organizovať podujatia vhodne aj pre podnikateľský sektor, určíte vás oslovíme s ponukou spolupráce.
Zuzana Letková, riaditeľka SlovakAid