SARIO na Forbes Business Leaders Club

Agentúra SARIO vystúpila na sérií podujatí Forbes Business Leaders Club v rôznych krajských mestách Slovenska, kde účastníkom predstavila miestne podnikateľské prostredie a aktivity SARIO v danom regióne.

Okrem uvedeného poskytla agentúra SARIO svoje pohľady na perspektívy miestneho regionálneho rozvoja, ktoré slúžili ako základ pre nasledujúce panelové diskusie.

Sumár postrehov:

  • Vzhľadom na silnú technickú univerzitu má Žilina potenciál etablovať sa ako tretí IT hub na Slovensku po Bratislave a Košiciach. Rozvoj kraja je spätý s automobilkou KIA, ktorá so sebou priniesla a stále prináša rozsiahlu sieť dodávateľov. 19.september 2017, Žilina
  • Nitru očakáva širokospektrálny rozvoj, ktorý vyvolá spustenie závodu automobilky JLR. Okrem príchodu dodávateľov sa očakáva aj rozvoj infraštruktúry, pozitívny demografický vývoj a nárast kúpyschopnosti regiónu. 25. september 2017, Nitra
  • Banská Bystrica má potenciál získať investície v oblasti centier zdieľaných služieb, za predpokladu vybudovania dostatočne veľkých, kvalitných kancelárskych priestorov. Taktiež sa dá očakávať zvýšený záujem o tento región zo strany dodávateľov automobilky JLR vďaka R1. 19.október 2017, Banská Bystrica